Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Projekty

Projekt edukacyjny „Czasem mniej znaczy więcej - śladami Św. Marcina”

Odbiorcy projektu: projekt ten skierowany jest do całej społeczności uczniowskiej kl. I-VIII wraz z Samorządem Uczniowskim, rodziców wraz z Radą Rodziców oraz nauczycieli.

Opiekunowie projektu: nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego - Agnieszka Markowicz i Adrian Banyś, nauczycielka religii - Halina Rudzik.

Termin projektu: październik / listopad 2019 r.

I ETAP

 

Cel główny: przybliżenie społeczności uczniowskiej postaci św. Marcina i jego działalności związanej niesieniem dobra innym ludziom, jak także zapoznanie uczniów z kulturą i tradycją krajów niemieckojęzycznych, propagowanie „Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci” związanego ze zbiórką pieniędzy na misje dla głodujących dzieci z Afryki oraz mającą na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby i problemy swoich rówieśników.

 

Cele szczegółowe:

- rozbudzenie zainteresowań uczniów inną kulturą,

- wzbogacenie słownictwa uczniów,

- kształtowanie pozytywnych postaw uczniów,

- rozwijanie współpracy z rodzicami, Radą Rodziców,

- budowanie wspólnych celów,

- rozwijanie twórczości i kreatywności plastycznej dzieci.

 

 1. ETAP

 

Realizacja:

 

 1. Wyznaczenie zadań dla poszczególnych klas, określenie terminów spotkań roboczych, przygotowanie materiałów do prezentacji, przeprowadzenie zajęć dla uczniów.
 2. Prezentacja realizacji projektu:

- prezentacja przepisów na rogale w języku niemieckim i angielskim,

- udział uczniów szkoły w zajęciach z wykorzystaniem Technologii Informacyjno Komunikacyjnej – TIK – prezentacja multimedialna dla uczniów, filmy, wykorzystanie tablicy interaktywnej poprzez gry i quizy językowe ze stron internetowych,

- udział uczniów szkoły w zajęciach przeprowadzonych przez członków Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec pt. „Historia Św. Marcina – tradycje i zwyczaje krajów niemieckojęzycznych”,

- wyłonienie najciekawszych prac konkursowych i stworzenie szkolnej galerii prac uczniów,

- nauka piosenki „ Ich gehe mit meiner Laterne”,

- wspólne warsztaty plastyczne - wykonywanie latarenek i przepisów na rogale przez uczniów szkoły,

- udział uczniów w przemarszu z zapalonymi latarenkami (okolice szkoły przy ul. Ceramicznej),

- degustacja i sprzedaż wypieków przez Radę Rodziców.

 

 

 

Październik / listopad 2019 r.

 

 1. Udział klasy 7a i 6b w warsztatach kulinarnych - przygotowanie, nauka i wypiek rogali świętomarcińskich. Pozyskanie przepisu dla społeczności szkolnej, rozpowszechnienie go wśród młodzieży uczniowskiej.
 2. Warsztaty językowe klas VII i VIII mające na celu przygotowanie przepisu na rogale świętomarcińskie w języku niemieckim i angielskim. Prezentacja przepisów na gazetkach szkoły.
 3. Zajęcia przeprowadzone przez członków Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec pt. „Historia Św. Marcina – tradycje i zwyczaje krajów niemieckojęzycznych” – zastosowanie TIK na zajęciach (m.in. prezentacja multimedialna).
 4. Klasy VI - przedstawienie postaci Św. Marcina w formie projektu z języka niemieckiego w programie „Paint” na postawie prezentacji multimedialnej oraz legendy o Św. Marcinie.
 5. Przygotowanie pieśni religijnych związanych z w.w. dniem- klasy VIII.
 6. Zaproszenie do współpracy i pomocy rodziców uczniów klas I-VIII- przygotowanie rogalików dla szkoły.
 7. Warsztaty plastyczne klas I-III mające na celu wykonanie latarenek, które dzieci w szkołach niemieckich niosą podczas pochodu z okazji dnia Św. Marcina.
 8. Udział w przemarszu z zapalonymi latarenkami (okolice szkoły przy ul. Ceramicznej).
 9. Wspólna nauka piosenki „Ich gehe mit meiner Laterne” wykonywanej w dniu święta.
 10. Konkurs plastyczny klas V- „Śladami Św. Marcina”.
 11. Wspólne spotkanie klas najmłodszych w celu zapoznania z postacią Św. Marcina- prezentacja multimedialna, prezentacja uczniów, wyłonienie najciekawszych prac, degustacja i sprzedaż rogalików przez Radę Rodziców.

 

III. ETAP

 

Ewaluacja:

 

 1. Prowadzona na bieżąco w trakcie trwania projektu, krótka ankieta ewaluacyjna dla uczniów.
 2. Prezentacja realizacji i wyników projektu na stronie szkoły oraz w lokalnej prasie i mediach.
 3. Przekazanie  połowy zebranej kwoty na Papieskie Dzieło Misyjne - wpłata na rachunek bankowy oraz drugiej połowy na pomoce edukacyjne w szkole.

  

   

Agnieszka Markowicz

Adrian Banyś

Halina Rudzik

 

 

 

 

W dniach 3.10.2018 do 5.10.2018 w czeskiej miejscowości Czeska Lipa  odbyło się pierwsze warsztatowe spotkanie partnerów projektu 100 lat wzajemności i różnorodności.

W spotkaniu brali udział pedagodzy z Czeskiej Lipy oraz koordynatorzy i nauczyciele reprezentujący szkoły. Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu reprezentowana była przez  panie: Sylwię Herbut oraz Patrycję Kasperek.

Nauczyciele spotkali się, aby omówić zadania projektu Action. Wyznaczono szkoły odpowiedzialne za każde z podejmowanych działań oraz ustalono daty ich realizacji i sposoby dokumentowania. 

Projekt zakłada współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategicznego. Głównym celem jest wyeliminowanie nieufności i uprzedzeń wobec imigrantów, a także wzmocnienie szacunku dla różnic kulturowych. Działania projektowe i spotkania powinny pomóc osiągnąć ten cel i zaspokoić potrzeby społeczności czterech sąsiadujących ze sobą państw. Zamierzeniem partnerów projektu jest przedstawić historię i obecny stan każdej kultury oraz zwiększyć świadomość wzajemności zaangażowanych narodów.

Projekt  100 lat wzajemności i różnorodności łączy Polskę, Słowację, Ukrainę i Czechy w oparciu o podobieństwo naszych języków i kontekstów kulturowych, lokalizację w Europie Środkowej i wydarzenie historyczne "1918 - koniec pierwszej wojny światowej."

Kolejne spotkanie szkół partnerskich, tym razem uczniów wraz z nauczycielami odbędzie się od 5.11. – 9.11.2018 r. w Czechach w Czeskiej Lipie.

Nasi Partnerzy
Zspartyzanska.cz //Primary school, Ceska Lipa, Partyzanska 1053(CZ)

Základná škola  Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 // Primary school Namestie arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov (SK)
Ужгородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов // Uzhhorod Specialized in Foreign Languages School #5, I-III degrees, Uzhorod (UKR)

Data dodania: 2018-06-07 10:16:12
Data edycji: 2019-11-05 21:54:52
Ilość wyświetleń: 2722

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej