Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

„Ocalić od Zapomnienia - śladami Świętego Marcina”

„Ocalić od Zapomnienia - śladami Świętego Marcina”

„Ocalić od Zapomnienia - śladami Świętego Marcina” - taki był tytuł projektu edukacyjno-społecznego realizowanego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022 przez Szkołę Podstawową nr 3. Koordynatorami projektu byli nauczyciele języka niemieckiego i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - pan Adrian Banyś, pani Agnieszka Markowicz oraz nauczycielka religii - pani Halina Rudzik.

 

Założeniem projektu realizowanego pod hasłem „Ocalić od Zapomnienia - śladami Świętego Marcina” było zaktywizowanie i zachęcenie dzieci oraz młodzieży do podjęcia społecznych wyzwań, aby pokazać jak wspaniałym doświadczeniem może być praca zespołowa i jakie pożyteczne efekty może przynieść, a także jak ważne jest zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz drugiego człowieka.

 

Projekt składał się z trzech etapów. Do jego głównych celów należało:

- kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży, budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z edukacją, kulturą oraz rozrywką poprzez kształtowanie pozytywnych postaw pracy w zespole oraz realizowanie wspólnych celów,

- rozbudzenie zainteresowań uczniów inną kulturą poprzez udział w szkolnych obchodach Dnia Świętego Marcina, poznanie tradycji oraz zwyczajów krajów niemieckojęzycznych, wzbogacenie słownictwa uczniów w języku obcym, poznanie historii postaci oraz działalności św. Marcina w ramach korelacji przedmiotowej języka niemieckiego i religii,

- doświadczenie przez uczniów wielu możliwości, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które nie tylko bawią, ale i ułatwiają uczenie się, nabywanie nowych umiejętności oraz komunikację w czasie nauki języka niemieckiego,
jak także zaproponowanie uczniom licznych aktywności poprzez prowadzenie zajęć różnorodnymi technologiami oraz wykorzystanie zasobów, którymi dysponuje szkoła,

- rozwijanie twórczości i kreatywności plastycznej uczniów poprzez udział w warsztatach językowo-artystycznych - przygotowanie kartek świątecznych z życzeniami w języku niemieckim oraz wykonanie prac plastycznych z okazji Dnia Świętego Marcina,

- poznanie ważnych miejsc dla naszej kultury i tradycji poprzez udział uczniów w wycieczkach edukacyjnych związanych ze zwiedzaniem zabytków środowiska lokalnego oraz uświadomienie znaczenia podejmowania wspólnych działań i współpracy, dzięki którym można nie tylko zdobywać wiedzę, ale także nieść pomoc innym ludziom,                                                      

- zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz drugiego człowieka poprzez udział młodzieży w akcji wolontaryjnej Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w ramach przygotowania żywności do paczek oraz życzeń dla Polaków zamieszkałych w Zbarażu na Ukrainie.

 

PIERWSZY ETAP PROJEKTU – "Historia i tajemnice najstarszej świątyni naszego miasta”

 

Uczniowie szkoły z klas II-III i IV-VIII podczas lekcji religii mieli niecodzienną okazję zwiedzić kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej - najstarszą świątynię w Bolesławcu, która została wybudowana w 1270 roku. Podczas tego rodzaju wycieczek edukacyjnych uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali historii powstania świątyni, podziwiali barokowy ołtarz, chrzcielnicę, rzeźby oraz inne cenne zabytki.

 

Młodzież z ogromnym zainteresowaniem wysłuchała relacji o najnowszym odkryciu - odkopaniu w piwnicach kościoła krypty, w której znajdują się szczątki mieszkańców tych okolic sprzed wielu wieków. Uczniowie porządkowali także stary przykościelny cmentarz oraz modlili się w intencji pochowanych tam zmarłych.

 

DRUGI ETAP PROJEKTU – „Szkolne obchody Dnia Świętego Marcina”

 

W szkole już po raz kolejny obchodzono Dzień Świętego Marcina (niem. „Martinstag”), który jest z utęsknieniem oczekiwaną uroczystością. Dzień ten stanowi zapowiedź okresu Świąt Bożego Narodzenia, wprowadza w nastrój tajemnicy i wiary w czynienie dobra.

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami - panem Adrianem Banysiem i panią Agnieszką Markowicz, przygotował dnia 12 listopada 2021 roku specjalne spotkanie z klasą 1b, w czasie którego uczniowie zostali zaznajomieni, zarówno w języku polskim, a także niemieckim z najważniejszymi wydarzeniami z życia św. Marcina. Podczas spotkania uczniowie mogli poznać prezentację multimedialną, a nawet bajkową wersję legendy o św. Marcinie, którą każdy obejrzał z wielką uwagą i zainteresowaniem. Natomiast uczennice klas 8a i 8b: Lena Nikodem, Natalia Pastusiak i Wiktoria Pietraszun przybliżyły uczniom historię św. Marcina, jak również tradycje i zwyczaje związane z tym świętem. Dzieci zostały zapoznane z przepisem na rogale świętomarcińskie. Miały także okazję zobaczyć, jak wygląda ten prawdziwy wypiek z nadzieniem białego maku, tradycyjnie przygotowywany w Poznaniu i niektórych częściach Wielkopolski z okazji Dnia Świętego Marcina.

 

Pedagodzy zaproponowali także uczniom liczne aktywności poprzez prowadzenie zajęć różnorodnymi technologiami oraz wykorzystanie zasobów, którymi dysponuje szkoła. Dzieci z kl. I-III w celu rozwijania umiejętności oraz przyswajania wiadomości językowych miały okazję skorzystać m.in. z tablicy multimedialnej, rozwiązując quizy i zagadki na platformie językowej „Learning Apps”. Natomiast uczniowie kl. IV-VIII wykonywali prace projektowe na komputerach szkolnych oraz wzięli udział w zajęciach pt. „Zwyczaje i święta w krajach niemieckojęzycznych”, w czasie których zdobywali wiedzę z zakresu realioznawstwa.

 

W ramach warsztatów rozwijających talenty uczniów szkoły nie zabrakło również oprawy muzycznej - dzieci z klasy 3a pod kierunkiem nauczycielki religii - pani Haliny Rudzik, zaprezentowały pieśni: „Święty uśmiechnięty” oraz „W drogę z nami wyrusz Panie”. Natomiast podczas warsztatów językowo-artystycznych uczniowie klasy 6a wykonali prace przedstawiające m.in. historię św. Marcina, jak także latarenki czy przepisy na rogaliki w języku niemieckim.

 

TRZECI ETAP PROJEKTU – "Każdy, tak jak św. Marcin, może pomagać innym"

 

Społeczność naszej szkoły już piąty raz włączyła się w przygotowanie paczek świątecznych oraz kartek z życzeniami dla Polaków mieszkających w Zbarażu na Ukrainie, czyli w akcję wolontaryjną Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Dary zostały zebrane w ciągu czterech dni. Ich duża ilość to zasługa uczniów i rodziców szkoły. Z kolei w ramach warsztatów językowo-artystycznych uczniowie wykonali kartki z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które zawierały także życzenia w języku niemieckim.

 

Dnia 17 listopada 2021 roku prezes Bolesławieckiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - pani Barbara Smoleńska wraz z przedstawicielami organizacji odebrali ze szkoły przygotowane dary, które w grudniu zostały przekazane dla rodaków mieszkających na Ukrainie.

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

 

Głównym celem projektu „Ocalić od Zapomnienia - śladami Świętego Marcina” było przybliżenie społeczności uczniowskiej ważnych miejsc dla naszej kultury i tradycji oraz uświadomienie młodzieży znaczenia podejmowania wspólnych działań i współpracy, dzięki którym można nie tylko zdobywać wiedzę, ale także nieść pomoc innym ludziom. Z kolei okres związany z realizacją wyznaczonych założeń projektu pozwolił uczniom doświadczyć wielu możliwości, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które nie tylko bawią, ale i ułatwiają uczenie się, nabywanie nowych umiejętności oraz komunikację.

 

Kierujemy szczególne podziękowania do wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli za pomoc oraz zaangażowanie w realizację projektu edukacyjno-społecznego.

 

Koordynatorzy projektu:

nauczyciele języka niemieckiego i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - pan Adrian Banyś, pani Agnieszka Markowicz wraz z nauczycielką religii - panią Haliną Rudzik.

 

Link do strony internetowej o projekcie:

"Ocalić od Zapomnienia - śladami św. Marcina" – projekt edukacyjno-społeczny Szkoły Podstawowej nr 3

Data dodania: 2022-01-03 23:13:54
Data edycji: 2022-05-25 20:46:29
Ilość wyświetleń: 382

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej