Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wykaz olimpiad

Wykaz olimpiad
  1. Lista olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych:

 

L.p.

Nazwa olimpiady

Organizator

1.

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w  Warszawie

2.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych

Instytut Badań Literackich PAN

3.

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

4.

Olimpiada Historyczna Juniorów

Polskie Towarzystwo Historyczne

5.

Olimpiada Informatyczna Juniorów

Fundacja Rozwoju Informatyki

 

  1. Lista olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

 

L.p.

Nazwa olimpiady

Organizator

1.

Olimpiada Języka Francuskiego

PROF – EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

2.

Olimpiada Języka Białoruskiego

Uniwersytet Warszawski – Katedra Białorutenistyki

3.

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

4.

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

5.

Olimpiada Biologiczna

Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie

6.

Olimpiada Języka Łacińskiego

Polskie Towarzystwo Filologiczne w Warszawie

7.

Olimpiada Chemiczna

Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie

8.

Olimpiada Filozoficzna

Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Warszawie

9.

Olimpiada Geograficzna

Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie

10.

Olimpiada Fizyczna

Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie

11.

Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie

12.

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie

13.

Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

14.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Uniwersytet Warszawski

15.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Instytut Badań Literackich PAN

16.

Olimpiada Matematyczna

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie

17.

Olimpiada Informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie

 

  1. Lista olimpiad interdyscyplinarnych:

 

L.p.

Nazwa olimpiady

Organizator

1.

Olimpiada Astronomiczna

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

2.

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Liga Ochrony Przyrody

4.

Olimpiada Znajomości Afryki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

5.

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Fundacja Matematyków Wrocławskich

6.

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Uniwersytet w Białymstoku

7.

Olimpiada Przedsiębiorczości

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

w Warszawie

8.

Olimpiada Teologii Katolickiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

  1. Lista olimpiad/turniejów tematycznych:

 

L.p.

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego

Organizator

1.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie przy

merytorycznym wsparciu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Pomorskiego

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2.

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

3.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

4.

Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna

Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny

5.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

6.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie

7.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

8.

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

9.

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej
i Kartograficznej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

10.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży

Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

11.

Olimpiada Techniki Samochodowej

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Spółka z o.o.

12.

Turniej Budowlany
„Złota Kielnia”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej
i Kultury Fizycznej w Grudziądzu

13.

Ogólnopolski Turniej na  najlepszego Ucznia
w Zawodzie Cukiernik

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

14.

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia
w Zawodzie Piekarz

15.

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy
im. Wojciecha Kandulskiego

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu

16.

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

17.

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej

18.

Ogólnopolski Turniej Kucharski

19.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

20.

Olimpiada
Wiedzy Górniczej
„O Złotą Lampkę"

Politechnika Śląska

Wydział Górnictwa i Geologii

 

21.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Wyższa Szkoła Logistyki
w Poznaniu

22.

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy

23.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Jakości i  Bezpieczeństwa Żywności

24.

Olimpiada Wiedzy
o Turystyce

Uniwersytet Łódzki

Wydział Nauk Geograficznych

Instytut Geografii Miast i Turyzmu

25.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych
i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy

26.

Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie

27.

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu

28.

Olimpiada Statystyczna

Polskie Towarzystwo Statystyczne

29.

Ogólnopolska Olimpiada „Warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

 

 

 

Zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 poz. 1036) w olimpiadzie organizowanej dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Data dodania: 2020-10-01 10:29:24
Data edycji: 2022-09-27 21:59:31
Ilość wyświetleń: 1207

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej