Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wykaz olimpiad

Wykaz olimpiad
  1. Lista olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych:

 

L.p.

Nazwa olimpiady

Organizator

1.

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w  Warszawie

2.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych

Instytut Badań Literackich PAN

3.

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

4.

Olimpiada Historyczna Juniorów

Polskie Towarzystwo Historyczne

5.

Olimpiada Informatyczna Juniorów

Fundacja Rozwoju Informatyki

 

  1. Lista olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

 

L.p.

Nazwa olimpiady

Organizator

1.

Olimpiada Języka Francuskiego

PROF – EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

2.

Olimpiada Języka Białoruskiego

Uniwersytet Warszawski – Katedra Białorutenistyki

3.

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

4.

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

5.

Olimpiada Biologiczna

Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie

6.

Olimpiada Języka Łacińskiego

Polskie Towarzystwo Filologiczne w Warszawie

7.

Olimpiada Chemiczna

Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie

8.

Olimpiada Filozoficzna

Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Warszawie

9.

Olimpiada Geograficzna

Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie

10.

Olimpiada Fizyczna

Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie

11.

Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie

12.

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie

13.

Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

14.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Uniwersytet Warszawski

15.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Instytut Badań Literackich PAN

16.

Olimpiada Matematyczna

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie

17.

Olimpiada Informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie

 

  1. Lista olimpiad interdyscyplinarnych:

 

L.p.

Nazwa olimpiady

Organizator

1.

Olimpiada Astronomiczna

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

2.

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Liga Ochrony Przyrody

4.

Olimpiada Znajomości Afryki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

5.

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Fundacja Matematyków Wrocławskich

6.

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Uniwersytet w Białymstoku

7.

Olimpiada Przedsiębiorczości

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

w Warszawie

8.

Olimpiada Teologii Katolickiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

  1. Lista olimpiad/turniejów tematycznych:

 

L.p.

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego

Organizator

1.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie przy

merytorycznym wsparciu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Pomorskiego

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2.

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

3.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

4.

Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna

Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny

5.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

6.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie

7.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

8.

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

9.

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej
i Kartograficznej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

10.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży

Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

11.

Olimpiada Techniki Samochodowej

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Spółka z o.o.

12.

Turniej Budowlany
„Złota Kielnia”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej
i Kultury Fizycznej w Grudziądzu

13.

Ogólnopolski Turniej na  najlepszego Ucznia
w Zawodzie Cukiernik

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

14.

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia
w Zawodzie Piekarz

15.

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy
im. Wojciecha Kandulskiego

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu

16.

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

17.

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej

18.

Ogólnopolski Turniej Kucharski

19.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

20.

Olimpiada
Wiedzy Górniczej
„O Złotą Lampkę"

Politechnika Śląska

Wydział Górnictwa i Geologii

 

21.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Wyższa Szkoła Logistyki
w Poznaniu

22.

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy

23.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Jakości i  Bezpieczeństwa Żywności

24.

Olimpiada Wiedzy
o Turystyce

Uniwersytet Łódzki

Wydział Nauk Geograficznych

Instytut Geografii Miast i Turyzmu

25.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych
i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy

26.

Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie

27.

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu

28.

Olimpiada Statystyczna

Polskie Towarzystwo Statystyczne

29.

Ogólnopolska Olimpiada „Warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

 

 

 

Zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 poz. 1036) w olimpiadzie organizowanej dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Data dodania: 2020-10-01 10:29:24
Data edycji: 2022-09-27 21:59:31
Ilość wyświetleń: 913

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej