Czcionka:

A+A-

Kontrast:

AKTYWNA TABLICA

W roku szkolnym 2019/ 2020 nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych- "Aktywna tablica".

 

Zostało nam przyznane 14 000,00 dotacji na zakup pomocy dydaktycznych. Z wkładem własnym 3 500,00 dało kwotę 17 500,00. Zakupiliśmy dwa monitory SAMSUNG 65 cali (QB65H- TR).

 

Sposoby wykorzystania monitorów:

W celu poszukiwania bardziej innowacyjnych i skutecznych metod nauczania, w szkole został powołany zespół ds. TiK, którego zadaniem jest wspieranie organizacji pracy szkoły z wykorzystaniem TiK oraz odpowiadanie za bieżące wsparcie i szkolenia w zakresie planowania nauczania i strategii dotyczących zmiany metod i technik nauczania z podających na aktywizujące. Zespół jest również odpowiedzialny za udostępnianie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TiK i przykładów dobrych praktyk.

Realizacja programu pozwala rozwijać umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się technologią, poszerzać wiedzę z zakresu nowych metod nauczania. Stąd istotną częścią działań szkoły jest rowijanie w uczniach myślenia komutacyjnego i samodzielności w uczeniu się, przedstawienie przykładów wykorzystania Internetu jako dostępnego dla wszystkich źródła wiedzy, wskazanie uczniom możliwości uczenia się w każdym miejscu (nie tylko w warunkach szkolnych) oraz włączenie działań edukacyjnych ponad fizyczną przestrzeń szkoły (praca projektowa, zarządzanie danymi).

 

Data dodania: 2019-12-11 15:48:43
Data edycji: 2020-01-21 14:29:15
Ilość wyświetleń: 1916

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej