Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 3

w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

 

 

 • W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował następujące przedsięwzięcia:

 

 1. 09.-13.11.2020 r.

„Razem znaczy Więcej” – projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” 

 

„TO(działa)MY!” - taki był tytuł projektu edukacyjno-społecznego realizowanego przez organizację UNICEF i Fundację Santander Bank Polska. Szkoła Podstawowa nr 3 przyłączyła się do przeprowadzenia projektu edukacyjno-społecznego „TO(działa)MY!” realizowanego pod hasłem „Razem znaczy Więcej”. Koordynatorem projektu był Adrian Banyś - opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego. Opiekunami akcji były także: Agnieszka Markowicz - nauczycielka języka niemieckiego i angielskiego oraz Halina Rudzik - nauczycielka religii.

 

Założeniem projektu realizowanego pod hasłem „Razem znaczy Więcej” było zaktywizowanie oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do podjęcia społecznych wyzwań, aby pokazać jak wspaniałym doświadczeniem może być praca zespołowa i jakie pożyteczne efekty może przynieść. Główne cele projektu to kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci oraz młodzieży, budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z edukacją, kulturą i rozrywką, przybliżenie społeczności uczniowskiej działalności związanej z niesieniem dobra innym ludziom, jak także zapoznanie uczniów z kulturą i tradycją krajów niemiecko- oraz anglojęzycznych.

 

 1. 13.10.2021 r.

„Złota Setka Bolesławieckich Talentów 2020”

 

Dnia 13.10.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec w ramach „Złotej Setki Bolesławieckich Talentów 2020”. Dyrektor szkoły - Dorota Basiak, złożyła wszystkim nagrodzonym uczniom i absolwentom serdeczne gratulacje oraz podziękowała nauczycielom, jak także rodzicom za rozwój umiejętności, zainteresowań oraz pasji dzieci. Uroczystość poprowadził opiekun Samorządu Uczniowskiego - Adrian Banyś.

 

Uczniowie naszej szkoły, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia w konkursach naukowych otrzymali pamiątkowe pióra i certyfikaty „TALENT ROKU 2020”. Komisja weryfikująca laureatów do „Złotej Setki Bolesławieckich Talentów” składała się z przedstawicieli szkół. Osiągnięcia uczniów rozpatrywano w trzech kategoriach: osiągnięcia przedmiotowe, osiągnięcia artystyczne i tematyczne oraz osiągnięcia sportowe.

 

 1. 16.10.2020 r.

Wybory on-line do Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów on-line do Samorządu Uczniowskiego przez Komisję Wyborczą wśród uczniów kl. IV-VIII na rok szkolny 2020/2021. Najwięcej głosów zdobyła uczennica klasy 7bWiktoria Pietraszun, która została przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. 16.10.2020 r.

Wybory on-line na opiekuna Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów on-line na opiekuna Samorządu Uczniowskiego przez Komisję Wyborczą na rok szkolny 2020/2021. Pan Adrian Banyś zdobywając najwięcej głosów wśród uczniów kl. IV-VIII został ponownie opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Razem z nim funkcję drugiego opiekuna SU pełni pani Agnieszka Markowicz.

 

 1. 09.11.2020 r.

„Razem znaczy Więcej” – obchody „Dnia Świętego Marcina”

 

W ramach poszczególnych działań projektu edukacyjno-społecznego „TO(działa)MY!” - realizowanego przez organizację UNICEF oraz Fundację Santander Bank Polska, zostało zorganizowanych wiele przedsięwzięć szkolnych związanych z obszarami tematów: edukacji, kultury i rozrywki. Jednym z nich były obchody „Dnia Świętego Marcina” pod hasłem: „Razem znaczy Więcej”, podczas których uczniowie poprzez wspólne działania oraz wzajemną współpracę zespołową uświadomili sobie jak niezwykle istotne w tych czasach jest niesienie dobra innym ludziom.

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami - Adrianem Banysiem i Agnieszką Markowicz, przygotował specjalne spotkania z klasami I-III, w czasie których uczniowie zostali zaznajomieni z najważniejszymi wydarzeniami z życia Świętego Marcina zarówno w języku polskim, niemieckim jak i angielskim. Ważnym i istotnym punktem była zbiórka pieniędzy na misje dla głodujących dzieci z Afryki w ramach akcji „Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci”. Akcja miała na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby oraz problemy swoich rówieśników. W tym roku zebrane wśród pedagogów fundusze zostały przekazane przez nauczycielkę religii - Halinę Rudzik, na pomoc dla dzieci z Afryki.

 

Głównym celem związanym z obchodami „Dnia Świętego Marcina” było kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży, budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z edukacją, kulturą oraz rozrywką, przybliżenie uczniom działalności związanej z niesieniem dobra innym ludziom, jak także zapoznanie uczniów z kulturą i tradycją krajów niemieckojęzycznych.

 

 1. 10.11.2020 r.

Szkolna galeria (on-line) twórczości uczniów

 

Kolejnym bardzo ważnym punktem realizacji założeń projektu edukacyjno-społecznego „TO(działa)MY!” - realizowanego przez organizację UNICEF oraz Fundację Santander Bank Polska, był udział uczniów szkoły w warsztatach plastycznych pt. „Śladami Św. Marcina”. Podczas warsztatów plastycznych pt. „Śladami Św. Marcina” uczniowie poprzez wspólne działania oraz wzajemną współpracę zespołową uświadomili sobie jak niezwykle istotne w tych czasach jest niesienie dobra innym ludziom. Prace uczniów przedstawiały m.in. historię postaci św. Marcina, przepisy na rogaliki w języku niemieckim i angielskim, jak także latarenki, które dzieci w szkołach krajów niemieckojęzycznych niosą podczas pochodu z okazji „Dnia Świętego Marcina”. W czasie zajęć powstało wiele ciekawych prac, spośród których stworzono „Szkolną galerię (on-line) twórczości uczniów”, którą można podziwiać na stronie szkoły oraz platformie internetowej „Google Classroom” w zakładce Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. 24.09.-13.11.2020 r.

Dni Kultury Międzynarodowej

 

W ramach działań projektu edukacyjno-społecznego „TO(działa)MY!” pod hasłem „Razem znaczy Więcej” - realizowanego przez organizację UNICEF i Fundację Santander Bank Polska, zostało zorganizowanych wiele przedsięwzięć związanych      z obszarami edukacji, kultury i rozrywki. Jednym z nich były Dni Kultury Międzynarodowej, podczas których uczniowie poznali najważniejsze zwyczaje oraz święta krajów niemiecko- i anglojęzycznych.

 

W ramach Dni Kultury Międzynarodowej zostały zorganizowane obchody z okazji „Europejskiego Dnia Języków Obcych”. Podczas zajęć pedagodzy uświadomili uczniom bogactwo i różnorodność językową Europy, zwrócili uwagę na wielojęzyczność i kulturę jej mieszkańców, a także rozwijali umiejętności językowe uczniów poprzez pracę z wirtualnym podręcznikiem oraz udział w grach i zabawach    w ramach nauczanego języka obcego. W czasie realizacji celów założonych w projekcie, pedagodzy zaproponowali uczniom liczne aktywności poprzez prowadzenie zajęć różnorodnymi technologiami oraz wykorzystanie zasobów, którymi dysponuje szkoła. Uczniowie wzięli m.in. udział w cyklicznych zajęciach on-line pt. „Zwyczaje  i święta w krajach niemiecko- oraz anglojęzycznych”, w czasie których zdobywali wiedzę z zakresu realioznawstwa. Warsztaty prowadzone były za pośrednictwem platformy „Google Classroom” przez nauczycieli języków obcych - Agnieszkę Markowicz, Esterę Żak i Adriana Banysia.

 

 1. 20.11.2020 r.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

 

„Nasze prawa - ważna sprawa” - pod takim hasłem odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 obchody rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowane przez UNICEF Polska. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka przybrały w tym roku formę projektu, którego koordynatorem był opiekun Samorządu Uczniowskiego - Adrian Banyś.

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka zostały przeprowadzone w trybie zdalnym. Społeczność szkolna włączyła się w akcje pomocowe na rzecz dzieci w Jemenie i zrealizowała ciekawe przedsięwzięcia. Jednym z nich była akcja „Wspólna podróż po Jemenie” dotycząca zapoznania dzieci z trudną i ciężką sytuacją ich rówieśników w tym kraju, podczas wspólnego oglądania prezentacji w czasie zajęć on-line oraz w domu z najbliższymi. W ramach akcji „Lepszy świat dla dzieci w Jemenie” uczniowie wykonali prace plastyczne oraz graficzne obrazujące wizję lepszego świata dla dzieci w Jemenie. Młodzież rozwiązywała także quiz on-line pt. „Sprawdź, co wiesz o prawach dziecka”. Pytania poświęcone zagadnieniom praw dziecka, nawiązujące do sytuacji dzieci w Jemenie, okazały się doskonałym sposobem na wspólną naukę w trybie zdalnym oraz w domu. 

 

 • W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował także następujące zadania:

 

- opracowanie i zatwierdzenie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny,

- ciągła aktualizacja sprawozdań ze zrealizowanych przedsięwzięć szkolnych na stronie internetowej szkoły oraz w zakładce Samorządu Uczniowskiego (wraz z relacją zdjęciową),

- dbanie o promocję szkoły poprzez przesyłanie poszczególnych informacji oraz sprawozdań związanych z udokumentowaniem działalności Samorządu Uczniowskiego oraz społeczności szkolnej (opartej o relację zdjęciową) do bolesławieckich mediów społecznościowych – strona Urzędu Miasta Bolesławiec, portal istotne.pl / oto.boleslawiec.pl, prasa „express bolesławiecki”,

 - sporządzenie sprawozdania podsumowującego działania Samorządu Uczniowskiego w I semestrze.

 

 

 

 

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 3

w II semestrze roku szkolnego 2020/2021

 

 • W II semestrze roku szkolnego 2020/2021 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował następujące przedsięwzięcia:

 

 1. 04.01.2021 r.

Podziękowania UNICEF-u dla szkoły

 

Działania pomocowe Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu na rzecz dzieci w Jemenie oraz projektowe w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka uznane zostały przez pana Marka Krupińskiego - Dyrektora Generalnego Stowarzyszenia UNICEF Polska. Szkoła otrzymała dyplom, podziękowania oraz zaświadczenie. Od kilku lat szkoła współpracuje z organizacją UNICEF Polska poprzez promowanie oraz ochronę praw dziecka. Placówka działa także charytatywnie na rzecz pomocy dzieciom w najbardziej potrzebujących regionach świata.

 

 1. 04.06.2021 r.

Podziękowania UNICEF-u i Fundacji Santander Bank Polska dla szkoły

 

Działania Szkoły Podstawowej nr 3 w projekcie edukacyjno-społecznym „TO(działa)MY!”, zorganizowanym przez organizację UNICEF i Fundację Santander Bank Polska, uznane zostały przez pana Marka Krupińskiego - Dyrektora Generalnego Stowarzyszenia UNICEF Polska oraz panią Marzenę Atkielską - Prezesa Zarządu Fundacji Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego. Bolesławiecka placówka otrzymała dyplom, podziękowania oraz zaświadczenie. Szkoła przyłączyła się w roku szkolnym 2020/2021 do przeprowadzenia projektu „TO(działa)MY!” pod hasłem „Razem znaczy Więcej”. Założeniem projektu było zaktywizowanie dzieci i młodzieży do podjęcia społecznych wyzwań, aby pokazać jak wspaniałym doświadczeniem może być praca zespołowa oraz jakie pożyteczne efekty może przynieść.

 

 1. 16.06.2021 r.

Wycieczka edukacyjna do Wrocławia

 

W dniu 16 czerwca 2021 r. uczniowie z klas 7b i 6b wraz z kolegami oraz koleżankami z klas 7a i 6a wzięli udział w wycieczce przyrodniczo-historycznej do Wrocławia. Opiekunami wycieczki byli - pan Adrian Banyś oraz panie: Renata Ćwik-Borowska, Anna Ryżewska i Bożena Oboza.

 

Po odbyciu krótkiego spaceru przez Park Szczytnicki i obserwacji wrocławskiej fontanny multimedialnej - otoczonej pergolą i w bezpośrednim sąsiedztwie Hali 100-lecia, uczniowie zwiedzili dwie wrocławskie atrakcje przyrodnicze - Ogród Japoński    i Ogród Botaniczny. Uczniowie udali się także na Ostrów Tumski - znaną wszystkim urokliwą wrocławską wyspę. Kolejnym punktem wycieczki był Rynek Starego Miasta. Celem wyjazdu było zaznajomienie uczniów z najważniejszymi obiektami oraz zabytkami Wrocławia, kształtowanie umiejętności bezpiecznego obcowania  z przyrodą i naturą, upowszechnianie aktywnego wypoczynku, profilaktyki zdrowotnej oraz doskonalenia umiejętności życia w grupie.

 

 • W II semestrze roku szkolnego 2020/2021 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował także następujące zadania:

 

- ciągła aktualizacja sprawozdań ze zrealizowanych przedsięwzięć szkolnych na stronie internetowej szkoły oraz w zakładce Samorządu Uczniowskiego (wraz z relacją zdjęciową),

- dbanie o promocję szkoły poprzez przesyłanie poszczególnych informacji oraz sprawozdań związanych z udokumentowaniem działalności Samorządu Uczniowskiego oraz społeczności szkolnej (opartej o relację zdjęciową) do bolesławieckich mediów społecznościowych – strona Urzędu Miasta Bolesławiec, portal istotne.pl / oto.boleslawiec.pl, prasa „express bolesławiecki”,

- udział Samorządu Uczniowskiego w uroczystym zakończeniu roku szkolnego kl. VIII oraz kl. I i III,

- wręczenie dyplomów i książek dla uczniów kończących ósmą klasę jako podziękowań za godne reprezentowanie placówki poprzez aktywne zaangażowanie   w działalność Samorządu Uczniowskiego w kl. IV-VIII,

- sporządzenie sprawozdania podsumowującego działania Samorządu Uczniowskiego w II semestrze.

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami składa serdeczne podziękowania dla całej społeczności szkolnej za zaangażowanie oraz pomoc w pracach Samorządu w I i II semestrze roku szkolnego 2020/2021.

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Adrian Banyś

Agnieszka Markowicz

Data dodania: 2018-06-07 11:23:31
Data edycji: 2021-09-24 23:00:30
Ilość wyświetleń: 3581

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej