Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej

w roku szkolnym 2021/2022

 

 • W roku szkolnym 2021/2022 Samorząd Uczniowski zrealizował następujące przedsięwzięcia:

 

 1. „Szkolna lekcja demokracji” - wybory do Samorządu Uczniowskiego 2021/2022.

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego przez Komisję Wyborczą wśród uczniów kl. IV-VIII na rok szkolny 2021/2022. Z największą ilością głosów na miejscu pierwszym i drugim uplasowały się: Nel Taşdelen - uczennica klasy 4b oraz Eliza Psiuch - uczennica klasy 8b. Zarówno Nel, jak i Eliza współpracowały oraz wspierały się w pełnieniu funkcji przewodniczącej oraz zastępcy Samorządu Uczniowskiego w tym roku szkolnym.

 

 1. Wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego 2021/2022.

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów na opiekuna Samorządu Uczniowskiego przez Komisję Wyborczą na rok szkolny 2021/2022. Pan Adrian Banyś zdobywając największą ilość głosów wśród uczniów kl. IV-VIII został opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Razem z nim funkcję drugiego opiekuna SU pełniła w tym roku szkolnym - pani Agnieszka Markowicz.

 

 1. Apel z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.

Dnia 14.10.2021 r. odbył się uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz Ślubowanie klasy 2b. Samorząd Uczniowski złożył życzenia oraz wręczył nauczycielom i pracownikom szkoły własnoręcznie wykonane laurki.

 

 1. „Lekcja patriotyzmu” - Narodowe Święto Niepodległości.

Samorząd Uczniowski zorganizował działania, które upamiętniły rocznicę Odzyskania Niepodległości. Dnia 12.11.2021 r. uczennice kl. VIII zapoznały uczniów z historią państwa polskiego oraz symbolami narodowymi w ramach prelekcji pt. „Nasza Niepodległa”. Dzięki takiej lekcji patriotyzmu uczniowie mieli okazję uświadomić sobie, że warto również dziś kultywować pamięć o przodkach, interesować się rodzimą kulturą i historią. Natomiast godło, flaga oraz hymn są od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości.

 

 1. „Szkolne obchody Dnia Świętego Marcina” w ramach projektu edukacyjno-społecznego „Ocalić od Zapomnienia - śladami Świętego Marcina”. 

Samorząd Uczniowski przygotował dnia 12.11.2021 r. specjalne spotkanie z klasą 1b, w czasie którego uczniowie zostali zaznajomieni, zarówno w języku polskim, a także niemieckim z najważniejszymi wydarzeniami z życia św. Marcina. Natomiast uczennice klas ósmych przybliżyły uczniom historię św. Marcina, jak również tradycje oraz zwyczaje związane z tym świętem. Dzieci zostały zapoznane z przepisem na rogale świętomarcińskie. Z kolei pedagodzy zaproponowali także uczniom liczne aktywności poprzez prowadzenie zajęć różnorodnymi technologiami oraz wykorzystanie zasobów, którymi dysponuje szkoła. Obchody odbyły się w ramach realizowanego projektu edukacyjno-społecznego „Ocalić od Zapomnienia - śladami Świętego Marcina”. 

 

 1. Przedsięwzięcie edukacyjne Samorządu Uczniowskiego pt. „Karnawał w pełni!”.

Klasy IV-VIII wzięły udział w ciekawym przedsięwzięciu edukacyjnym pt. „Karnawał w pełni!”. W ramach zajęć o tematyce „Karnawał w krajach DACHL” uczniowie zostali zaznajomieni z najważniejszymi zwyczajami i tradycjami karnawałowymi w krajach niemieckojęzycznych. Kolejną atrakcję stanowił udział klas w zajęciach plastycznych, w czasie których uczniowie wykonali akcesoria i ozdoby karnawałowe. Klasy IV-VIII uczestniczyły również w zajęciach prowadzonych przez pana Adriana Banysia pt. „Ewolucja tańca - przemiany tańca na przestrzeni wieków oraz jego zalety i rodzaje”, w czasie których każdy mógł dowiedzieć się wielu istotnych rzeczy na temat historii tańca oraz jak zmieniały się style układów choreograficznych do poszczególnych utworów muzyki popularnej. 

 

 1. Wybory radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec IX kadencji. 

Dnia 12.04.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej odbyły się wybory radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec IX kadencji. O prawidłowy przebieg wyborów zadbali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - pani Agnieszka Markowicz i pan Adrian Banyś oraz uczniowie kl. 8b wchodzący w skład Okręgowej Komisji Wyborczej dla okręgu wyborczego nr 3 w Szkole Podstawowej nr 3. Uczniowie kl. 7a - Filip Szymański oraz Kacper Biernat będą reprezentować szkołę w Młodzieżowej Radzie Miasta Bolesławiec IX kadencji. W związku z tym, że liczba kandydatów była równa ilości mandatów przypadających na dany okręg, wybory przybrały formę plebiscytu. Uczniowie kl. VII-VIII oddali swoje głosy poparcia na Kacpra i Filipa, aby Szkoła Podstawowa nr 3 była reprezentowana przez dwóch przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie Miasta Bolesławiec IX kadencji.

 

 • W roku szkolnym 2021/2022 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował następujące akcje wolontaryjne:

 

 1. Akcja Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w ramach trzeciego etapu projektu edukacyjno-społecznego pt. "Każdy, tak jak św. Marcin, może pomagać innym".

Udział Samorządu Uczniowskiego w akcji wolontaryjnej Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich poprzez włączenie się w przygotowanie paczek świątecznych oraz kartek z życzeniami dla Polaków mieszkających w Zbarażu na Ukrainie.

Dnia 17.11.2021 r. pani Barbara Smoleńska - prezes Bolesławieckiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wraz z przedstawicielami organizacji odebrali ze szkoły przygotowane dary, które w grudniu zostały przekazane dla rodaków mieszkających na Ukrainie.

 

 1. Akcja „II Bolesławiecka Paczka Życzliwości’.

Szkoła wzięła udział w akcji „II Bolesławiecka Paczka Życzliwości”, która została zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Przedsięwzięcie skierowane było do rodzin i osób samotnych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

W tym roku zebrane przez szkołę pieniądze zostały przeznaczone na zakup głównego prezentu w postaci bonu podarunkowego na zimowe obuwie, patelni oraz słodkiego upominku, które zostały przekazane dla pani Katarzyny wychowującej samotnie trójkę małoletnich dzieci. 

 

 1. Akcja szkolna pt. „Serce dla Julii”.

Dnia 23.02.2022 r. Rada Rodziców wraz z Samorządem Uczniowskim zaprosiła wszystkich chętnych do włączenia się w akcję szkolną pt. „Serce dla Julii”. W ramach planowanego na ten dzień przedsięwzięcia Rada Rodziców zorganizowała sprzedaż wypieków przygotowanych przez rodziców uczniów klas I-VIII, która z zachowaniem obostrzeń sanitarnych odbyła się na korytarzu koło sekretariatu szkoły. Szkoła zebrała łącznie 4 240,00 zł. Zebrane pieniądze zostały wpłacone przez Radę Rodziców na konto portalu charytatywnego - Fundacji Siepomaga. Szkoła otrzymała także serdeczne podziękowania od rodziców Julii Faltyn oraz dołączyła do wsparcia leczenia 3-letniej dziewczynki, chorującej na neuroblastomę IV stopnia - to bardzo złośliwy nowotwór dziecięcy.

 

 • W roku szkolnym 2021/2022 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował projekt edukacyjno-społeczny pt. „Ocalić od Zapomnienia - śladami Świętego Marcina” :

 

 1. „Ocalić od Zapomnienia - śladami Świętego Marcina”- taki był tytuł projektu edukacyjno-społecznego realizowanego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022 przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Armii Krajowej. Koordynatorami projektu byli nauczyciele języka niemieckiego i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - pan Adrian Banyś, pani Agnieszka Mrkowicz oraz nauczycielka religii - pani Halina Rudzik. Głównym celem projektu „Ocalić od Zapomnienia - śladami Świętego Marcina” było przybliżenie społeczności uczniowskiej ważnych miejsc dla naszej kultury, tradycji oraz uświadomienie młodzieży znaczenia podejmowania wspólnych działań oraz współpracy, dzięki którym można nie tylko zdobywać wiedzę, ale także nieść pomoc innym ludziom. Z kolei okres związany z realizacją wyznaczonych założeń projektu pozwolił uczniom doświadczyć wielu możliwości, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Szkoła wzięła także udział w akcji wolontaryjnej Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich poprzez włączenie się w przygotowanie paczek świątecznych oraz kartek z życzeniami dla Polaków mieszkających w Zbarażu na Ukrainie.

 

Projekt składał się z trzech części:

 • PIERWSZA CZĘŚĆ PROJEKTU – "Historia i tajemnice najstarszej świątyni naszego miasta”.
 • DRUGA CZĘŚĆ PROJEKTU – „Szkolne obchody Dnia Świętego Marcina”.
 • TRZECIA CZĘŚĆ PROJEKTU – "Każdy, tak jak św. Marcin, może pomagać innym".

 

 1. Projekt programu European Language Label.

Projekt Ocalić od Zapomnienia - śladami Świętego Marcina” został także zgłoszony przez koordynatora - pana Adriana Banysia, do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach XXI edycji konkursu ELL na możliwość uzyskania przez szkołę europejskiego certyfikatu jakości w edukacji językowej European Language Label - Europejskiego znaku innowacyjności w dziedzinie nauczania oraz uczenia się języków obcych.

 

 • W roku szkolnym 2021/2022 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował także następujące zadania:

 

- współpraca Samorządu Uczniowskiego z Radą Rodziców w ramach sprzedaży wypieków i zdrowych przekąsek przygotowywanych przez rodziców uczniów kl. I-VIII z okazji prowadzonych cyklicznie „Słodkich czwartków” i „Zdrowych piątków”,

 

- współpraca Samorządu Uczniowskiego z Radą Rodziców w ramach akcji związanej ze zbiórką przyborów szkolnych dla wychowanków szkoły oraz akcji „Pomoc dla uczniów naszej szkoły przyjeżdżających z Ukrainy”,

 

- opracowanie i zatwierdzenie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny,

 

- ciągła aktualizacja sprawozdań ze zrealizowanych przedsięwzięć szkolnych na stronie internetowej szkoły oraz w zakładce Samorządu Uczniowskiego (wraz z relacją zdjęciową),

 

- dbanie o promocję szkoły poprzez przesyłanie informacji związanych z działalnością Samorządu Uczniowskiego oraz społeczności szkolnej do bolesławieckich mediów społecznościowych, m.in. portal istotne.pl,

 

- złożenie życzeń i wykonanie kartek dla pracowników szkoły z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”, „Bożego Narodzenia” oraz „Wielkanocy”,

 

- pomoc w organizacji poszczególnych apeli w ciągu roku szkolnego,

 

- udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego kl. VIII: wręczenie dyplomów dla uczniów kończących ósmą klasę jako podziękowań za godne reprezentowanie szkoły oraz zaangażowanie w działalność Samorządu Uczniowskiego, wręczenie nagrody dla najlepszego absolwenta szkoły - Milana Junaka, ucznia kl. 8b, jak także podziękowań dla skarbnika Rady Rodziców - pani Sylwii Matyjewicz, za wieloletnią współpracę ze szkołą.

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami składa serdeczne podziękowania dla całej społeczności szkolnej za zaangażowanie oraz pomoc w pracach Samorządu w roku szkolnym 2021/2022.

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Adrian Banyś

Agnieszka Markowicz

 

Data dodania: 2018-06-07 11:23:31
Data edycji: 2022-09-06 21:45:42
Ilość wyświetleń: 5180

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej