Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 3

w roku szkolnym 2019/2020

 

 • W I i II semestrze roku szkolnego 2019/2020 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował następujące przedsięwzięcia:

 

 1. 04.10.2019 r.

Zorganizowanie pierwszego etapu projektu edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 3.

 

„Czasem mniej znaczy więcej - śladami Świętego Marcina” to tytuł projektu edukacyjnego zrealizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3. Opiekunami projektu byli nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego - Adrian Banyś i Agnieszka Markowicz oraz nauczycielka religii - Halina Rudzik. Projekt ten skierowany był do całej społeczności uczniowskiej, rodziców oraz nauczycieli. Jego termin to październik / listopad 2019 r. Wycieczka była pierwszą częścią projektu edukacyjnego.

 

W dniu 04.10.2019 r. uczniowie z klasy 7a i 6b pod opieką wychowawców - Agnieszki Markowicz, Adriana Banysia oraz Tomasza Bugaja wzięli udział w wycieczce w ramach pierwszego etapu projektu. Uczniowie wspólnie z nauczycielami udali się do „Wioski Smaków” w Lipianach i pod okiem pań brali udział w cudownej przygodzie cukierniczej, która nauczyła ich jak przygotować i wypiekać rogale świętomarcińskie. Młodzież świetnie poradziła sobie także podczas spaceru Szlakiem Lipowego Zagajnika, by zapoznać się z przyrodą wioski oraz znaleźć skarb na zakończenie wyprawy.

 

 1. 10.10.2019 r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego przez Komisję Wyborczą wśród uczniów kl. IV-VIII na rok szkolny 2019/2020.

 

Najwięcej głosów zdobyła uczennica klasy 8bMaja Sądaj, która ponownie została przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:

Maja Sądaj – przewodnicząca

Iga Tur – zastępca

Wiktoria Pietraszun – sekretarz

Anastazja Duda – dział rozrywki

Szymon Olechnowicz – dział nauki

Miłosz Wojtowicz – dział informacji

Krzysztof Ptak – dział kultury

Eliza Psiuch – dział wolontaryjny

 

 1. 10.10.2019 r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów na opiekuna Samorządu Uczniowskiego przez Komisję Wyborczą na rok szkolny 2019/2020.

 

Adrian Banyś zdobywając najwięcej głosów wśród uczniów kl. IV-VIII został ponownie opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Razem z nim funkcję drugiego opiekuna SU pełni Agnieszka Markowicz.

 

 1. 24.10.-08.11.2019 r.

Organizacja akcji "MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych - Samorząd wraz z opiekunami zwrócił się do uczniów szkoły, ich rodziców i nauczycieli o podarowanie symbolicznej lampki białej lub czerwonej. Zapłonęły one  na wielkich, narodowych nekropoliach na Rossie w Wilnie oraz Łyczakowie i Cmentarzu Janowskim we Lwowie, ale również na  polskich cmentarzach na Ukrainie, które tego lata remontowane były przez młodych wolontariuszy z Dolnego Śląska.

 

 1. 08.11.2019 r.

Zorganizowanie drugiego etapu projektu edukacyjnego - „Czasem mniej znaczy więcej - śladami świętego Marcina”. 

 

„Czasem mniej znaczy więcej - śladami świętego Marcina” to tytuł projektu edukacyjnego zrealizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3. Autorami i koordynatorami projektu byli nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego - Agnieszka Markowicz i Adrian Banyś oraz nauczycielka religii - Halina Rudzik. Projekt  skierowany był do klas I-VIII, a w jego realizacji uczestniczyła cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele i rodzice. Główne obchody "Dnia Świętego Marcina", czyli druga część projektu edukacyjnego, odbyły się w szkole 8 listopada 2019 r.

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami - Adrianem Banysiem i Agnieszką Markowicz, przygotował na tę uroczystość specjalne spotkanie z klasami I-III, w czasie którego uczniowie zostali zaznajomieni z najważniejszymi wydarzeniami z życia św. Marcina zarówno w języku polskim, niemieckim, jak i angielskim. Podczas spotkania dzieci poznały prezentację multimedialną, a nawet bajkową wersję legendy o św. Marcinie, którą obejrzały z wielką uwagą i zainteresowaniem. Uczniowie zaprezentowali piosenki znane w niemieckich szkołach pt. „Ich geh’ mit meiner Laterne” oraz „Laternenlicht”. Uczniowie wzięli również udział w zajęciach przeprowadzonych przez szkolnych przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec oraz Samorządu Uczniowskiego pt. „Śladami świętego Marcina - tradycje i zwyczaje” pod opieką nauczyciela języka niemieckiego - Adriana Banysia.

 

W tym roku - zgodnie z tradycją, podążając śladami św. Marcina, który podzielił się swym płaszczem ze zmarzniętym żebrakiem - połowa funduszy uzyskanych ze sprzedaży rogali została przekazana przez Radę Rodziców na pomoc dla dzieci z Afryki w ramach akcji „Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci”. Druga połowa pozyskanych środków zostanie wykorzystana na potrzeby edukacyjne szkoły.

 

Głównym celem projektu było przybliżenie społeczności uczniowskiej postaci św. Marcina i jego działalności związanej z niesieniem dobra innym ludziom oraz zapoznanie uczniów z kulturą i tradycją krajów niemieckojęzycznych. Ważnym aspektem prowadzonych działań edukacyjnych było kształtowanie wśród uczniów pozytywnych postaw, takich jak: wrażliwość na potrzeby i problemy ich rówieśników mieszkających w Afryce, rozwijanie kreatywności i wzajemnej współpracy poprzez realizowanie wspólnych celów.

 

 1. 20.11.2019 r.

Organizacja Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF w Szkole Podstawowej nr 3.

 

„Dla każdego dziecka, dzieciństwo” - pod takim hasłem dnia 20 listopada 2019 r. odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 obchody 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF Polska (organizację humanitarną i rozwojową działającą na rzecz dzieci). Koordynatorem obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka był opiekun Samorządu Uczniowskiego - Adrian Banyś.

 

Ten wyjątkowy dzień był znakomitą okazją do uczczenia 30. rocznicy uchwalenia Konwencji - najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych oraz do podejmowania różnorodnych inicjatyw i działań związanych nie tylko z prawami dziecka, ale także z jego potrzebami i problemami. 

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami - Adrianem Banysiem i Agnieszką Markowicz, przygotował na tę uroczystość specjalne spotkanie z klasami, w czasie którego uczniowie zostali zaznajomieni z prawami dziecka opisanymi w poszczególnych Artykułach Konwencji. Swoją wiedzę na temat praw młodzież poszerzyła także podczas Dnia Otwartych Drzwi oraz spotkań informacyjnych prowadzonych w oparciu o specjalnie przygotowaną na tę okazję prezentację multimedialną. Zdobyta wiedza stała się punktem wyjścia do przeprowadzenia debaty wśród uczniów nt. „Czy znasz swoje prawa?”.

 

W ramach poszczególnych działań pedagodzy zaproponowali uczniom liczne aktywności, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które nie tylko bawią, ale i ułatwiają uczenie się, nabywanie nowych kompetencji oraz komunikację. Dzieci poznały swoje prawa, korzystając m.in. z zasobów Internetu, tablicy multimedialnej, a także uczestnicząc w klasowych turniejach z wykorzystaniem quizów Kahoot przygotowanych przez UNICEF. Uczniowie wzięli również udział w zajęciach przeprowadzonych przez szkolnych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego pt. „Dla każdego dziecka, dzieciństwo” pod opieką Adriana Banysia.

 

Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka było przedstawienie uczniom Konwencji o prawach dziecka jako najważniejszego dokumentu mówiącego o ich prawach oraz uświadomienie, kim jest „dziecko” i dlaczego wymaga szczególnego traktowania. Wydarzenie kształtowało postawę zaangażowania społecznego, uświadamiając uczniom jednocześnie, iż mają swoje prawa i powinni wiedzieć, jak z nich korzystać.

 

 1. 22.11.2019 r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego z języka niemieckiego pt. „Mój kalendarz adwentowy – mein Adventskalender” dla kl. IV-VIII.

 

Uczniowie kl. IV-VIII  przygotowali bardzo ciekawe oraz interesujące prace plastyczne. Kalendarze adwentowe były wykonane różnorodną techniką i zawierały słownictwo oraz zwroty w języku niemieckim związane z okresem świąt Bożego Narodzenia. Wyniki konkursu zostały ogłoszone przez Adriana Banysia i Agnieszkę Markowicz dnia 20 grudnia 2019 r. w czasie uroczystości z okazji jasełek szkolnych. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki w postaci kalendarzy oraz pomocy dydaktycznych (m.in. gry, quizy, fiszki) do skutecznej nauki języka niemieckiego.

 

Wyniki konkursu:

- laureaci I-III miejsca:

1.miejsce – Kacper Gudzowski, kl. 8a        

2.miejsce – Miłosz Wojtowicz, kl. 5b / Andrzej Kot, kl. 8a / Eliza Psiuch, kl. 6b

3.miejsce – Carolina Bennasar Pelc, kl. 6a / Maja Wojtowicz, kl. 7a / Bianka Laskowska, kl. 5b

 

Cele konkursu:

- rozbudzenie w uczniach zainteresowania kulturą oraz językiem niemieckim, rozwijanie kreatywności oraz otwartości na inną kulturę i tradycję, zapoznanie z bożonarodzeniowymi tradycjami w krajach niemieckojęzycznych, rozwijanie talentów plastycznych.

 

 1. 22.11.2019 r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego z języka angielskiego pt. „Język angielski wokół nas – English around us” dla kl. I-III.

 

Uczniowie kl. I-III  przygotowali bardzo ciekawe i interesujące projekty plastyczne, które były wykonane różnorodną techniką. Prace dzieci zawierały słownictwo i zwroty związane z przedmiotami dnia codziennego, które znajdują się wokół nas oraz elementami natury, która nas otacza. Wyniki konkursu zostały ogłoszone przez Adriana Banysia i Agnieszkę Markowicz dnia 20 grudnia 2019 r. w czasie uroczystości z okazji jasełek szkolnych. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki w postaci kalendarzy oraz pomocy dydaktycznych (m.in. gry, quizy, fiszki) do skutecznej nauki języka angielskiego.

 

Wyniki konkursu: 

- laureaci miejsc I-III: 

1.miejsce – Dawid Matuszek - kl. 2

2.miejsce – Nel Taşdeln, kl. 2b / Bianka Wilisowska, kl. 1b / Agata Korycka, kl. 2b

3.miejsce – Maja Radlak, kl. 1b / Jakub Gudzowski , kl. 1b

 

Cele konkursu:

- rozbudzenie w uczniach zainteresowania kulturą oraz językiem angielskim, rozwijanie kreatywności oraz otwartości na inną kulturę i tradycję, zapoznanie ze słownictwem przedmiotów dnia codziennego, które znajdują się wokół nas oraz elementami natury, która nas otacza (np. garderoba, przybory szkolne, meble, zabawki, pogoda, miejsca itp.),rozwijanie talentów plastycznych.

 

 1. 12.01.2020 r.

Dnia 12 stycznia 2020 r. uczennice klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 3 - Maja Sądaj, Iga Tur, Paulina Zarazińska i Giada Campochiaro wzięły udział w Bolesławieckim Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Maja Sądaj i Iga Tur uczestniczyły w tym ważnym wydarzeniu jako przedstawicielki Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec oraz Samorządu Uczniowskiego SP nr 3. Uczennice pełniły rolę wolontariuszy akcji zbierając środki pieniężne w ramach głównego celu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udział w przedsięwzięciu wzięli także opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - Adrian Banyś i Agnieszka Markowicz.

 

10.  28.01.2020 r.

Zorganizowanie obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych.

 

„Twoje dane – Twoja sprawa” - pod takim hasłem dnia 28 stycznia 2020 r. odbyły się szkolne obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych, zorganizowane w związku z przystąpieniem placówki do ogólnopolskiego programu edukacyjnego pt. „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. 

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami - Adrianem Banysiem i Agnieszką Markowicz, przygotował też specjalne spotkanie z klasami, w czasie którego uczniowie zostali zaznajomieni z ochroną danych osobowych, prawem do prywatności w sieci, cyfrowymi śladami mającymi wpływ na wizerunek, komunikacją oraz działaniami niepożądanymi w Internecie. Zdobyta wiedza stała się punktem wyjścia do przeprowadzenia debaty wśród uczniów nt. „Jak chronić swoje dane osobowe?”.

 

W ramach poszczególnych działań pedagodzy zaproponowali uczniom liczne aktywności, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które nie tylko bawią, ale i ułatwiają uczenie się, nabywanie nowych kompetencji oraz komunikację. Dzieci dowiedziały się, jak chronić swoje dane osobowe, korzystając m.in. z zasobów Internetu i tablicy multimedialnej. Uczniowie kl. V-VI wykonali ulotki „Bezpieczne ferie – zasady RODO”, które dostarczyli do innych bolesławieckich szkół. Dzięki wspólnej pracy młodzież klasy VII a wykonała maskotkę o nazwie „RODuś”, która tego dnia przypominała dzieciom o ochronie ich prywatności.

 

Uczniowie  kl. IV-VIII wzięli także udział w zajęciach pt. „Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat?” przeprowadzonych przez szkolnych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego pod opieką Adriana Banysia. Nowe prawo w sposób istotny zmienia podejście do ochrony danych osobowych, dlatego istotne jest, by zrozumieć jego założenia. Ważne jest, aby każdy uczeń miał świadomość zagrożeń i potrafił je minimalizować oraz umiał wyznaczać granicę w udostępnianiu swoich danych.

 

Celem obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych było podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, w jaki sposób mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie.

 

11.  29.01.2020 r.

„DANCE SHOW” – konkurs taneczny w rytmie hitów!

 

Dnia 29 stycznia 2020 r. uczniowie kl. IV-VI uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Adriana Banysia pt. „Ewolucja tańca – przemiany tańca na przestrzeni wieków oraz jego zalety i rodzaje”.  W czasie warsztatów każdy mógł dowiedzieć się wielu istotnych rzeczy na temat historii tańca - od towarzyskiego aż po współczesny oraz jak zmieniały się style układów choreograficznych do poszczególnych utworów muzyki popularnej. 

 

W tym szczególnym dniu w ramach zabawy karnawałowej odbył się także konkurs taneczny  „DANCE SHOW” dla klas IV-VIII. Konkurs zorganizował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami - Adrianem Banysiem i Agnieszką Markowicz. Uczniowie przybyli na zabawę w strojach karnawałowych. Każdy z nich uczestniczył w licznych grach i zabawach karnawałowych. Wszyscy bawili się znakomicie, bo humor dopisywał zarówno uczniom, nauczycielom, jak i rodzicom.

 

Poszczególne reprezentacje klas IV-VIII przygotowały interesujące oraz ciekawe układy choreograficzne do wybranych utworów muzyki tanecznej. Uczniowie tańczyli w rytm karnawałowych przebojów. Najbardziej roztańczoną klasą okazała się klasa 4 a i jej reprezentantki – Hanna Kulig i Maryna Shmyrko. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Na każdego uczestnika czekał słodki upominek. W czasie zabawy uczniowie mogli zakupić ciasto przygotowane przez rodziców uczniów kl. IV-VIII.

 

Wyniki konkursu „DANCE SHOW”:

1 miejsce –  Hanna Kulig i Maryna Shmyrko (klasa 4 a),

2 miejsce – Małgorzata Kulig, Natalia Pastusiak i Natalia Krzyśko (klasa 6a),

3 miejsce – Maja Burdzy i Livia Grzybowska (klasa 5a) / Lena Kunecka, Mariia Tatsiuk i Natalia Wilk (klasa 5b).

Wyróżnienie:

- Nikola Raubo (klasa 6 b) / Aleksandra Bowszys, Joanna Markowicz i Anastazja Duda (klasa 5c).

 

 12.  06.02.2020 r.

Otrzymanie dyplomu dla Szkoły Podstawowej nr 3 za zaangażowanie w Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała dyplom wraz z zaświadczeniem za zaangażowanie w Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF i świętowanie 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka w dniu 20 listopada 2019 r. Podziękowania dla placówki złożył także Marek Krupiński - Dyrektor Generalny Stowarzyszenia UNICEF Polska.

 

Projekt Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF miał na celu: zorganizowanie uroczystych obchodów 30. Rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka w dniu 20 listopada w placówce, przybliżenie uczniom tematyki praw dziecka, uświadomienie znaczenia praw najmłodszych i ich konsekwencji w codziennym życiu, włączenie się w międzynarodowe świętowanie Dnia Praw Dziecka, wykazanie się solidarnością z najbardziej potrzebującymi dziećmi na świecie.

 

Za przeprowadzenie projektu odpowiedzialny był koordynator, którego zaangażowanie przełożyło się na zwiększenie świadomości uczniów na temat praw dziecka. Do jego głównych zadań należało: utrzymywanie kontaktu z UNICEF Polska, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w oparciu o przygotowane przez organizację scenariusze lub własne materiały, zorganizowanie wydarzenia szkolnego w dniu 20 listopada - w Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, złożenie raportu końcowego z przeprowadzonych działań w ramach akcji.

 

Koordynator obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka Adrian Banyś składa serdeczne podziękowania całej społeczności szkolnej za zaangażowanie w uroczystość z okazji 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka z UNICEF.

 

 13.  26.06.2020 r.

„Dbam o szkołę!” - konkurs plastyczny Samorządu Uczniowskiego.

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski pt. „Dbam o szkołę!” dla kl. IV-VIII.

 

Główne cele konkursu to przede wszystkim: rozbudzenie w uczniach poczucia obowiązku dbania o szkołę, zapoznanie z cennymi radami i wskazówkami dotyczącymi szanowania mienia szkoły, rozwijanie kreatywności oraz talentów plastycznych wśród podopiecznych.

 

Uczniowie kl. IV-VIII  przygotowali bardzo ciekawe oraz interesujące prace plastyczne. Prace były wykonane różnorodną techniką i zawierały cenne rady i wskazówki dotyczące szanowania mienia szkoły. Wyniki konkursu zostały ogłoszone przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego - Adriana Banysia i Agnieszkę Markowicz. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Ponadto dzięki współpracy Samorządu Uczniowskiego z Radą Rodziców zostały zakupione lustra do toalet dla uczniów szkoły.

 

Wyniki konkursu:

- laureaci I-III miejsca:

1.miejsce – Maja Jankowska, kl. 6 b        

2.miejsce – Maja Wojtowicz, kl. 7 a

3.miejsce – Alicja Cękała, kl. 4 a / Maryna Shmyrko, kl. 4 a

 

Samorząd Uczniowski składa serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców za współpracę oraz zaangażowanie w rozwijaniu wśród uczniów poczucia obowiązku dbania o szkołę.

 

 

 • W I i II semestrze roku szkolnego 2019/2020 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował także następujące zadania:

 

- opracowanie i zatwierdzenie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny,

- przeprowadzenie zajęć przez szkolnych przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec oraz Samorządu Uczniowskiego pt. „Śladami świętego Marcina - tradycje i zwyczaje” pod opieką nauczyciela języka niemieckiego - Adriana Banysia w ramach realizowanego przez szkołę projektu edukacyjnego „Czasem mniej znaczy więcej - śladami świętego Marcina”,

- przeprowadzenie zajęć przez szkolnych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego pt. „Dla każdego dziecka, dzieciństwo” pod opieką Adriana Banysia w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF,

-. przeprowadzenie zajęć pt. „Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat?” przez szkolnych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego pod opieką Adriana Banysia w ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych,

- przeprowadzenie debaty wśród uczniów kl. IV-VIII nt. „Jak chronić swoje dane osobowe?” przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego,

- udział uczniów w warsztatach na temat historii tańca przeprowadzonych przez Adriana Banysia pt. „Ewolucja tańca – przemiany tańca na przestrzeni wieków oraz jego zalety i rodzaje”,

- wykonanie ulotek dotyczących ochrony danych osobowych pt. „Bezpieczne ferie – zasady RODO”, które przed feriami zimowymi zostały dostarczone przez Samorząd Uczniowski pod opieką pani pedagog do innych bolesławieckich szkół (m.in. Szkoły Podstawowej nr 1),

- przygotowanie wystawy prac uczniów związanych z ogólnopolskim programem edukacyjnym „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”,

-  przygotowanie wystawy prac i plakatów uczniów dotyczących dbania o mienie szkoły pod kątem zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski konkursu „Dbam o szkołę!”,

- przygotowanie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego w szkole oraz ciągła aktualizacja ogłoszeń o bieżących sprawach przez cały I i II semestr szkolny, także na stronie internetowej szkoły (wraz z relacją zdjęciową),

- dbanie o promocję szkoły poprzez przesyłanie poszczególnych informacji oraz sprawozdań związanych z udokumentowaniem działalności Samorządu Uczniowskiego oraz społeczności szkolnej (opartej o relację zdjęciową) do bolesławieckich mediów społecznościowych – strona Urzędu Miasta Bolesławiec, portal istotne.pl / oto.boleslawiec.pl, prasa „express bolesławiecki”,

- sporządzenie sprawozdania podsumowującego działania Samorządu Uczniowskiego w I i II semestrze.

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami składa serdeczne podziękowania dla całej społeczności szkolnej za zaangażowanie oraz pomoc w pracach Samorządu w roku szkolnym 2019/2020.

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Adrian Banyś

Agnieszka Markowicz

Data dodania: 2018-06-07 11:23:31
Data edycji: 2020-10-18 22:01:58
Ilość wyświetleń: 2606

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej