Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wystawianie duplikatów legitymacji

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ na podstawie Zarządzenia  nr 1/2007 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr3 w Bolesławcu z dnia 03.01.2007r.

 

Pierwsza legitymacja szkolna ( po przyjęciu ucznia do szkoły ) wydawana jest nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty za sprostowanie legitymacji szkolnej ( zmiana adresu, nazwiska ).

 

Duplikat legitymacji wydaje się gdy dokument ulegnie zagubieniu, kradzieży lub zniszczeniu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej ( na wniosek osoby zainteresowanej ) pobiera się opłatę, w wysokości opłaty skarbowej równej kwocie ustalonej jak  za poświadczenie własnoręczności podpisu – 9 zł (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 lipca 2007 r. (Dz. U.  nr 140 poz. 987 z dnia 3 sierpnia 2007 r.)

 

 

Opłata za nową  legitymację – 9 zł

 

Szkoła Podstawowa nr3

59-700 Bolesławiec, ul. Ceramiczna 5

 

Wpłata na konto nr : 89 1020 2137 0000 9302 0059 0539

Tytuł wpłaty: za duplikat legitymacji szkolnej

 

Należy dostarczyć aktualne zdjęcie z opisem 
( imię i nazwisko, klasa ) oraz dowód wpłaty.

Data dodania: 2018-06-07 10:51:54
Data edycji: 2022-09-27 19:09:39
Ilość wyświetleń: 1648

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej