Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Od kodeksu rycerskiego do kodeksu szkolnego

Projekt „Od kodeksu rycerskiego do kodeksu szkolnego”

Wygraliśmy granty w ogólnopolskim programie „Szkoła bez przemocy”


Dwa lata temu Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bolesławcu przystąpiła do ogólnopolskiego programu „ Szkoła bez przemocy”. W obecnym roku szkolnym zgłosiliśmy się do Programu Grantowego, który miał na celu aktywizację i wsparcie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań zmniejszających poziom agresji i przemocy w szkole.13 lutego 2008 w Warszawie Rada Programowa Programu wybrała spośród 903 nadesłanych projektów 80 najlepszych. Nasz projekt znalazł się w trzech wyróżnionych projektach wybranych z tych 80 - ciu. Każda z nagrodzonych szkół otrzyma grant wartości około 5.000 zł na realizację projektu. W tym roku po raz pierwszy do konkursu można było zgłaszać projekty w 5 kategoriach tematycznych: kultura i sztuka, tolerancja i integracja, mój region, edukacja z Internetem i sport. 71% projektów zostało przygotowanych przez nauczycieli, 18% przez rodziców, a 11% przez uczniów. Nadesłane projekty były oceniane przez grupę ekspertów według nadanych ośmiu kryteriów, obiektywnie i rzeczowo. Każdy wniosek został przeczytany przez dwie osoby, otrzymał dwie oceny, z których została wyciągnięta średnia. Na tej podstawie wybrano najwyżej ocenione wnioski, z których wyłoniono 80 nagrodzonych. Wśród nagrodzonych placówek znalazła się nasza szkoła.
Autorką programu „Od kodeksu rycerskiego do kodeksu szkolnego” jest nauczycielka religii Pani Halina Rudzik. Została ona zaproszona na galę wręczenia grantów , która odbędzie się 17 marca w Belwederze w Warszawie.

 

Celem projektu jest:

 1. Zapoznanie uczniów z rodzajami kodeksów oraz uzasadnienie potrzeby ich tworzenia i przestrzegania.
 2. Nawiązanie współpracy z bractwem rycerskim z zamku Kliczków.
 3. Poznanie kodeksu rycerskiego i cnót rycerskich.
 4. Kształtowanie postawy szacunku do życia według zasad i norm społecznych.
 5. Tworzenie kodeksu szkoły przez całą społeczność uczniowską.
 6. Integracja i aktywizacja społeczności szkolnej.
 7. Utworzenie w szkole bractwa rycerskiego w celu rozwijania w uczniach nowych pasji i zainteresowań

 

W ramach realizacji celów podjęte zostaną następujące działania:

 • Spotkanie uczniów szkoły z policjantem na prelekcji o temacie „W świecie kodeksów”. Celem spotkania jest zapoznanie uczniów z kodeksem drogowym i karnym, ukazanie potrzeby ich przestrzegania oraz konsekwencji łamania obowiązujących w społeczeństwie zasad postępowania.
 • Wycieczka do zamku Kliczków uczniów klas 1-6. Temat wycieczki: „W poszukiwaniu kodeksu rycerskiego”. Głównymi punktami wycieczki będzie: zwiedzanie zamku i poznanie jego historii, wspólna biesiada przy ognisku z bractwem rycerskim oraz poznanie kodeksu rycerskiego.
 • Wspólne sporządzanie przez uczniów folderu z kodeksem rycerskim oraz albumu ukazującego kolejne etapy realizowanego projektu.
 • Opracowanie przez uczniów i zredagowanie z pomocą nauczycieli kodeksu szkoły.
 • Utworzenie szkolnego bractwa rycerskiego – przygotowanie ubrań dla rycerzy i dam dworu, nauka tańca dworskiego oraz elementów walk rycerskich.

Wyjazd szkolnego bractwa rycerskiego do Kliczkowa w dniu 1 maja 2008 roku na Majówkę Rycerską 2008.Jest to impreza sportowo-rekreacyjna organizowana każdego roku w zamku Kliczków. W programie imprezy są m.in. zawody w jeździe konnej, turniej rycerski, średniowieczne gry i zabawy, bitwa o zamek itp..

 

Wspólne spotkanie w szkole na Biesiadzie Rycerskiej społeczności szkolnej z bractwem rycerskim z zamku Kliczków.

Program imprezy będzie zawierał następujące punkty:

 • prezentacja folderów z kodeksem rycerskim oraz kodeksem szkoły;
 • prezentacja albumu ukazującego kolejne etapy realizacji projektu pt. ”Od kodeksu rycerskiego do kodeksu szkolnego”; - część artystyczna w wykonaniu szkolnego zespołu wokalno-tanecznego „Gama”, który zaprezentuje taniec średniowieczny w wykonaniu dam dworu i rycerzy;
 • turniej rycerski;
 • gry i zabawy średniowieczne;
 • wspólne ucztowanie bractw rycerskich.

Wykazanie konieczności istnienia różnych kodeksów i życia według ich zasad jest istotnym elementem w wychowaniu młodego człowieka. Opracowanie i wdrażanie kodeksu rycerskiego i szkolnego pomoże znacząco przeciwdziałać agresji i przemocy w szkole

 

Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane a pieniądze z grantów zostały przeznaczone na:

 • zakup strojów średniowiecznych dla szkolnego zespołu " Gamma"
 • sponsorowanie wycieczek całej społeczności szkolnej do zamku w Kilczkowie
 • zakup aparatu fotograficznego
 • drukowanie folderów z kodeksem rycerskim i szkolnym
 • kiełbaski, napoje, pieczywo na biesiadę rycerską dla wszystkich uczniów naszej szkoły


Zapraszamy do galerii zdjęć z biesiady rycerskiej

Data dodania: 2018-06-07 10:28:14
Data edycji: 2018-06-07 10:30:49
Ilość wyświetleń: 1037

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej