Czcionka:

A+A-

Kontrast:

„Czasem mniej znaczy więcej”

„Czasem mniej znaczy więcej”

Projekt edukacyjny: „Czasem mniej znaczy więcej”.

Odbiorcy projektu: projekt ten skierowany jest do całej społeczności uczniowskiej kl. I-VIII wraz z Samorządem Uczniowskim, rodziców wraz z Radą Rodziców oraz nauczycieli.

Opiekunowie projektu: nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego - Agnieszka Markowicz i Adrian Banyś, nauczycielka religii - Halina Rudzik.

Termin projektu/realizacja: październik / listopad 2019 r.

 

Cel główny: przybliżenie społeczności uczniowskiej postaci św. Marcina i jego działalności związanej niesieniem dobra innym ludziom, jak także zapoznanie uczniów z kulturą i tradycją krajów niemieckojęzycznych, propagowanie „Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci” związanego ze zbiórką pieniędzy na misje dla głodujących dzieci z Afryki oraz mającą na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby i problemy swoich rówieśników.

 

Cele szczegółowe:

- rozbudzenie zainteresowań uczniów inną kulturą,

- wzbogacenie słownictwa uczniów,

- kształtowanie pozytywnych postaw uczniów,

- rozwijanie współpracy z rodzicami, Radą Rodziców,

- budowanie wspólnych celów,

- rozwijanie twórczości i kreatywności plastycznej dzieci.

 

I i II etap projektu:

 

 1. Wyznaczenie zadań dla poszczególnych klas, określenie terminów spotkań roboczych, przygotowanie materiałów do prezentacji, przeprowadzenie zajęć dla uczniów.
 2. Prezentacja realizacji projektu:

- prezentacja przepisów na rogale w języku niemieckim i angielskim,

- udział uczniów szkoły w zajęciach z wykorzystaniem Technologii Informacyjno Komunikacyjnej – TIK – prezentacja multimedialna dla uczniów, filmy, wykorzystanie tablicy interaktywnej poprzez gry i quizy językowe ze stron internetowych,

- udział uczniów szkoły w zajęciach przeprowadzonych przez członków Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec pt. „Historia Św. Marcina – tradycje i zwyczaje krajów niemieckojęzycznych”,

- wyłonienie najciekawszych prac konkursowych i stworzenie szkolnej galerii prac uczniów,

- nauka piosenki „ Ich gehe mit meiner Laterne”,

- wspólne warsztaty plastyczne - wykonywanie latarenek i przepisów na rogale przez uczniów szkoły,

- udział uczniów w przemarszu z zapalonymi latarenkami (okolice szkoły przy ul. Ceramicznej),

- degustacja i sprzedaż wypieków przez Radę Rodziców.

 

Realizacja: październik / listopad 2019 r.

 

 1. Udział klasy 7a i 6b w warsztatach kulinarnych - przygotowanie, nauka i wypiek rogali świętomarcińskich. Pozyskanie przepisu dla społeczności szkolnej, rozpowszechnienie go wśród młodzieży uczniowskiej.
 2. Warsztaty językowe klas VII i VIII mające na celu przygotowanie przepisu na rogale świętomarcińskie w języku niemieckim i angielskim. Prezentacja przepisów na gazetkach szkoły.
 3. Zajęcia przeprowadzone przez członków Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec pt. „Historia Św. Marcina – tradycje i zwyczaje krajów niemieckojęzycznych” – zastosowanie TIK na zajęciach (m.in. prezentacja multimedialna).
 4. Klasy VI - przedstawienie postaci Św. Marcina w formie projektu z języka niemieckiego w programie „Paint” na postawie prezentacji multimedialnej oraz legendy o Św. Marcinie.
 5. Przygotowanie pieśni religijnych związanych z w.w. dniem- klasy VIII.
 6. Zaproszenie do współpracy i pomocy rodziców uczniów klas I-VIII- przygotowanie rogalików dla szkoły.
 7. Warsztaty plastyczne klas I-III mające na celu wykonanie latarenek, które dzieci w szkołach niemieckich niosą podczas pochodu z okazji dnia Św. Marcina. Konkurs plastyczny dla klas piątych.
 8. Wspólna nauka piosenki „Ich gehe mit meiner Laterne” wykonywanej w dniu święta. Udział w przemarszu z zapalonymi latarenkami (okolice szkoły przy ul. Ceramicznej).
 9. Wspólne spotkanie klas najmłodszych w celu zapoznania z postacią Św. Marcina- prezentacja multimedialna, prezentacja uczniów, wyłonienie najciekawszych prac, degustacja i sprzedaż rogalików przez Radę Rodziców.

 

Ewaluacja:

 1. Prowadzona na bieżąco w trakcie trwania projektu, krótka ankieta ewaluacyjna dla uczniów.
 2. Prezentacja realizacji i wyników projektu na stronie szkoły oraz w lokalnej prasie i mediach.
 3. Przekazanie  połowy zebranej kwoty na Papieskie Dzieło Misyjne - wpłata na rachunek bankowy oraz drugiej połowy na pomoce edukacyjne w szkole.

  

Opiekunowie projektu:

Agnieszka Markowicz

Adrian Banyś

Halina Rudzik

 

Data dodania: 2022-01-03 22:48:53
Data edycji: 2022-05-25 17:38:05
Ilość wyświetleń: 240

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej