Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Plan Pracy Szkolnego Koła PCK

Plan Pracy Szkolnego Koła PCK

 

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Opiekun: Bożena Oleksiuk - Rokoszna

 

Miesiąc

Uwagi

Zadanie do realizacji

Sposób realizacji

 

IX

 

1. Spotkanie organizacyjno- informacyjne z nowymi członkami szkolnego koła PCK w

-celu nakreślenia szczegółowych działań w roku szk.2022/2023.

 

2. Przeprowadzenie pokazów pierwszej pomocy przedlekarskiej i opieki nad poszkodowanym w świetlicy szkolnej.

 

3. Pozyskanie z Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu 60 pakietów edukacyjnych do realizacji programu”Dziel się Uśmiechem” dla uczniów z klas 1-3.

Spotkanie

 

„Burza mózgów”

 

 

 

 

Pokazy praktyczne

 

 

Współpraca z rejonowym oddziałem PCK w Bolesławcu.

X

 

 

4. Pokaz RKO, pozycji bocznej bezpiecznej   przeprowadzony przez zespół z klasy VIII„B”.

 

5. Akcja promująca prawidłowe postawy wobec zwierząt - Światowy Dzień Ochrony Zwierząt ( udział w zbiórce karmy prowadzonej corocznie w szkole).

 

6. Udział w akcji zbierania zniczy ”Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

 

Pokaz praktyczny

 

Plakaty

 

 

Zbiórka zniczy

XI

 

7. Zdrowy Styl Życia- ruch, racjonalne odżywianie się.

 

8. Rozmowa z ciekawym człowiekiem –Danutą Zielińską- sposoby pomagania ludziom w trudnej sytuacji życiowej(elementy doradztwa zawodowego).

 

9. Zbiórka na rzecz dzieci niepełnosprawnych, pod patronatem PCK w Bolesławcu.

Akcja informacyjna

 

 

Spotkanie

 

 

Słodycze, maskotki, materiały papiernicze

XII

 

10. Wykonujemy własnoręcznie kartki i ozdoby świąteczne, dbając o integrację pokoleń.

 

11. Udział w zbiórce żywności ,o długim terminem przydatności do spożycia dla Polaków żyjących na Kresach Wschodnich.

Wykonanie prac plastycznych

z zaproszonymi rodzicami

 

 

 

Przed Świętami Bożego Narodzenia

I

 

 

12. Zebranie podsumowujące realizację celów na koniec I półrocza.

 

 

Opiekun i członkowie PCK

II

 

13. Pokazy prawidłowego szczotkowania zębów.

Współpraca z pielęgniarką szkolną

III

 

14. Poczet sławnych i zasłużonych kobiet w dziedzinie nauki, medycyny, kultury i sztuki z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

 

15. Ogólnopolska  akcja zachęcająca do profilaktyki w związku z zachorowaniem na raka skóry- czerniaka.

-pogadanki

-wykorzystanie TIK

-plakaty

 

Quiz wiedzy w świetlicy szkolnej

 

 

 

Program profilaktyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

16. Udział uczniów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Zdrowia i Zdrowego Żywienia”.

 

 

Eliminacje szkolne

 

 

 

V

 

17. Udział uczniów w pokazach Straży Pożarnej w Bolesławcu( elementy doradztwa zawodowego)

 

Pokaz sprzętu strażackiego

 

 

 

VI

 

 

18. Wspólny z SU, wybór ucznia na WOLONTARIUSZA ROKU.

Spotkanie w gronie członków PCK

 

Data dodania: 2019-01-21 19:51:34
Data edycji: 2022-10-10 22:13:38
Ilość wyświetleń: 2818

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej