Czcionka:

A+A-

Kontrast:

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” w SP nr 3

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” w SP nr 3

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 3 znalazła się wśród 160 placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał zestaw 25 tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. Bolesławiecka placówka jest także jedną spośród 10 wybranych szkół województwa dolnośląskiego w ramach innowacji mającej na celu doposażenie szkół w sprzęt komputerowy.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług.

NASK PIB, realizując ustawowe uprawnienia i misję wsparcia szkół w rozwoju edukacji cyfrowej, przekazał placówce „Szkolny Pakiet Multimedialny OSE” (dalej SPM), składający się z zestawów, których elementami są: tablet Huawei MediaPad 5 wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) z etui, rysik oraz logotyp w formie naklejki do samodzielnego naklejenia na etui tabletu.

Pedagodzy Szkoły Podstawowej nr 3 mają świadomość tego, że szybkim i zdecydowanym krokiem wkroczyli w dobę cyfrowej oraz nowoczesnej szkoły. Powszechny dostęp do informacji oraz ogromne zasoby Internetu sprawiają, że na każdym etapie procesu dydaktycznego można zastosować narzędzia TIK. Nauczyciele proponują uczniom liczne aktywności poprzez prowadzenie zajęć różnorodnymi technologiami oraz wykorzystanie zasobów, którymi dysponuje szkoła. Aby skutecznie wspierać realizację celów lekcji pedagodzy dobierają takie narzędzia, które pasują do potrzeb uczniów, zwiększają ich motywację i zainteresowanie nauką.

 

Główne cele placówki to przede wszystkim promowanie korzystania w nauczaniu z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (tzw. TIK) oraz zachęcanie uczniów do zastosowania Internetu i urządzeń mobilnych w sposób praktyczny i świadomy, w szkole oraz poza nią.

 

Dostarczony sprzęt stanowi zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 wymierną pomoc, która przyczynia się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, m.in. poprzez korzystanie z platformy edukacyjnej OSE IT Szkoła, a także do realizacji zdalnego nauczania. Pozwala również doświadczyć wielu możliwości, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które nie tylko bawią, ale i ułatwiają uczenie się, nabywanie nowych umiejętności oraz komunikację.

  

Opracował: Adrian Banyś

Data dodania: 2020-10-30 09:54:59
Data edycji: 2020-10-30 10:00:49
Ilość wyświetleń: 352

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

''Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć''

                                                                                                          Jan Paweł II

 

 

''Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć''
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej