Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Stworzenie elektronicznej bazy materiałów dydaktycznych z języka angielskiego dla uczniów klas I-III

Postępująca globalizacja i związany z nią „boom” na doskonałą znajomość języka angielskiego, wprowadzenie e-learningu, e-booków i oprogramowań do tablic interaktywnych, sprawiają, że nauczyciel XXI wieku nie może już stanąć przed uczniem jedynie z kredą i książką, lecz powinien poszukiwać nowoczesnych metod, środków nauczania – takich, które w dobie internetu, telefonii komórkowej, technologii „smart”, byłyby w stanie zainteresować pierwszo-, drugo- czy tzrecioklasistę. Młody człowiek powinien wiedzieć, mieć świadomość tego, że nauka „nie stoi w miejscu”, że „edukacja” również „idzie z postępem”.

 

„Cele, czyli co chcemy osiągnąć?”

  • stworzenie elektronicznej bazy materiałów dydaktycznych z języka angielskiego dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3;
  • wypracowanie u uczniów nawyku oraz chęci korzystania z technologii informacyjnych w celach edukacyjnych, a nie rozrywkowych;
  • upowszechnianie nowoczesnych metod nauczania języków obcych;

ADRES STRONY INTERNETOWEJ:

www.learningapps.org

 

Każda klasa ma stworzony swoje konto klasowe, na którym nauczyciel języka angielskiego będzie umieszczać materiały edukacyjne.

     

   Patrycja Kasperek – nauczyciel języka angielskiego

Data dodania: 2019-03-11 22:05:29
Ilość wyświetleń: 338

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej