Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Procedura organizacji pracy biblioteki w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Procedura organizacji pracy biblioteki Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

 

Celem procedur jest:
1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
2) umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

Obowiązki czytelników:


1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i nauczyciele szkoły.


2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.


3) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, komputerów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.


4) W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w bibliotece  wyznacza się oddzielne strefy komunikacyjne:


strefa A. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie  /przejście na wprost drzwi do biurka nauczyciela bibliotekarza/,


strefa B. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika)  /część pomieszczenia biblioteki ze stolikami/.


W strefie A może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie A). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.


5)Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.


6) Uczniowie/Nauczyciele składają zamówienia książek drogą elektroniczną poprzez e-dziennik /wybierając kontakt z NAUCZYCIELEM BIBLIOTEKARZEM/.

 

7) Uczniowie/Nauczyciele odbierają zamówione książki w dniu wskazanym przez nauczyciela bibliotekarza w informacji zwrotnej na e-dzienniku.

 

 

Obowiązki bibliotekarzy:


1) Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.


2) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce (strefa B) oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).


3) W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę.


4) Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy obsługi dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.

 

DZIAŁANIE BIBLIOTEKI


1) Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają  im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.


2) Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.


3) Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line za pomocą aplikacji Google Classroom.


4) Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.

 


5) Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.


6) Na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.


7) Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.:
– linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl,
– linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych,
– informacje o Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci.

 

Data dodania: 2020-08-30 19:47:32
Data edycji: 2020-08-30 19:48:41
Ilość wyświetleń: 161

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej