Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

„Osobisty plan awaryjny”

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję opracowaną przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”.

Ten krótki poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Bazując na wieloletnich doświadczeniach organizacji pozarządowych w pracy z osobami pokrzywdzonymi, publikacja wskazuje, jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Licząc, że publikacja „Osobisty plan awaryjny” i przygotowane na jej bazie materiały graficzne w wersji do druku będą dla Państwa użyteczne, zachęcam do ich rozpowszechniania wśród osób i instytucji wspierających osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że przemoc stanowi naruszenie podstawowych praw i wolności człowieka, a zapewnienie osobom pokrzywdzonym pomocy jest zobowiązaniem władz publicznych wynikającym z szeregu aktów prawa międzynarodowego ratyfikowanych przez Polskę, m.in. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Konwencji o eliminacji i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Nie pozwólmy, by stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej sprawiły, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozbawione niezbędnego wsparcia.

                                                                      

 

                                                                                                                                                                          ZASTĘPCA DYREKTORA

                                                                                                                                               Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

 

                                                                                                                                                                       Danuta Zawilla

Data dodania: 2020-05-07 14:21:49
Data edycji: 2020-05-07 14:24:09
Ilość wyświetleń: 92

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button