Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych

Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych

„Twoje dane – Twoja sprawa” - pod takim hasłem dnia 28 stycznia 2020 r. odbyły się szkolne obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych, zorganizowane w związku z przystąpieniem placówki do ogólnopolskiego programu edukacyjnego pt. „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Jednym z bardzo ważnych priorytetów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest edukacja. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) organ nadzorczy ma zadanie upowszechniać w społeczeństwie wiedzę o ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży. Program od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz innych wydarzeń tematycznych, przy wykorzystaniu gier i zabaw.

 

Cała społeczność szkolna aktywnie włączyła się w obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych i zrealizowała ciekawe przedsięwzięcia. Wspólne działania klas I-VIII zmierzały do zaznajomienia uczniów z zagadnieniem dotyczącym ochrony ich danych osobowych. Wszystkie klasy dowiedziały się, jak chronić swoją prywatność w oparciu o przygotowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) scenariusze i materiały edukacyjne. Uczniowie szkoły uczestniczyli w zajęciach, podczas których mieli okazję dowiedzieć się, czym są dane osobowe oraz jakich zasad należy przestrzegać, aby je chronić. Natomiast prelekcje prowadzone przez Edytę Konefał - Inspektora Ochrony Danych (IOD), uświadomiły uczniom znaczenie ochrony ich prywatności, a także konsekwencji związanych z jej naruszeniem.

 

Klasy IV-VIII wykonały szereg rysunków oraz plakatów dotyczących ochrony danych osobowych. Zostały one umieszczone na wystawie pod hasłem „Twoje dane – Twoja sprawa”, którą można było podziwiać na korytarzu szkoły. Przygotowane na tę okazję prace potwierdziły, iż ochrona tożsamości nie jest uczniom obojętna i wspaniale rozumieją temat naruszenia prywatności oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Na znak tego szczególnego dnia uczniowie przynieśli do szkoły wykonane przez siebie kłódki, które symbolizowały ochronę ich danych. 

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami - Adrianem Banysiem i Agnieszką Markowicz, przygotował też specjalne spotkanie z klasami, w czasie którego uczniowie zostali zaznajomieni z ochroną danych osobowych, prawem do prywatności w sieci, cyfrowymi śladami mającymi wpływ na wizerunek, komunikacją oraz działaniami niepożądanymi w Internecie. Zdobyta wiedza stała się punktem wyjścia do przeprowadzenia debaty wśród uczniów nt. Jak chronić swoje dane osobowe?”.

 

W ramach poszczególnych działań pedagodzy zaproponowali uczniom liczne aktywności, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które nie tylko bawią, ale i ułatwiają uczenie się, nabywanie nowych kompetencji oraz komunikację. Dzieci dowiedziały się, jak chronić swoje dane osobowe, korzystając m.in. z zasobów Internetu i tablicy multimedialnej. Uczniowie kl. V-VI wykonali ulotki „Bezpieczne ferie – zasady RODO”, które dostarczą do innych bolesławieckich szkół. Dzięki wspólnej pracy młodzież klasy VII a wykonała maskotkę o nazwie „RODuś”, która tego dnia przypominała dzieciom o ochronie ich prywatności.

 

Uczniowie  kl. IV-VIII wzięli także udział w zajęciach pt. „Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat? przeprowadzonych przez szkolnych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego pod opieką Adriana Banysia. Nowe prawo w sposób istotny zmienia podejście do ochrony danych osobowych, dlatego istotne jest, by zrozumieć jego założenia. Ważne jest, aby każdy uczeń miał świadomość zagrożeń i potrafił je minimalizować oraz umiał wyznaczać granicę w udostępnianiu swoich danych.

 

Celem obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych było podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, w jaki sposób mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie.

 

Koordynator obchodów – Justyna Kołodziejczyk-Żugaj oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – Adrian Banyś i Agnieszka Markowicz składają całej społeczności szkolnej serdeczne podziękowania za zaangażowanie w obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych.

 

Chrońmy swoje dane nie tylko od święta, ale i na co dzień.

 

 

Adrian Banyś

 

 

Data dodania: 2020-01-30 21:12:31
Data edycji: 2020-07-08 20:38:56
Ilość wyświetleń: 346

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej