Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”

W roku szkolnym 2021/2022 klasa 3b wzięła udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Emocja”, który składał się z 4 modułów:

a) Kraina Kreatywności – 10.09.2021r. – 30.10.2021r. głównie skupialiśmy się na rozbudzaniu wiary ucznia we własne możliwości, rozwijaniu kreatywności oraz integrowaniu uczniów. Służyły nam tu działania typu: „Jestem mistrzem…” lub „obrazy kreatywności”.

b) Kraina Wyobraźni – 07.11.2021r. – 28.12.2021r. – w tym module  pobudzaliśmy wyobraźnię twórczą, fantazję i uświadamialiśmy fakt, że wyobraźnia czyni nas wielkimi.

c) Kraina Mocy Słów – 07.01.2022r. – 28.02.2022r. – moduł ten polegał na przemyśleniach uczniów „czy słowa mają moc”? Rozmawialiśmy o pozytywnych i negatywnych wpływach wypowiadanych słów. Bardzo interesującym działaniem w tym module była praca z aplikacją Quiver, która sprawiała, że nasze rysunki przedstawiające słowa „ciepłe i puchate” stawały się interaktywne.

d) Kraina Empatii – 20.03.2022r. – 07.05.2022r. – poprzez działania w tym module, kształtowaliśmy szacunek dla siebie i innych ludzi oraz podwyższaliśmy poczucie własnej wartości

 

 

Uczniowie zostali wprowadzeni w świat wartości, poznali wzorce postępowań i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi,  kształtowaliśmy kreatywność, odpowiedzialność, empatie i przełamywanie barier.

 

Koordynator projektu: Angelika Becla

 

Data dodania: 2022-06-22 20:57:06
Data edycji: 2022-06-23 20:01:52
Ilość wyświetleń: 712

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej