Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z organizacją UNICEF

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z organizacją UNICEF

„Dla każdego dziecka, dzieciństwo” - pod takim hasłem dnia 20 listopada 2019 r. odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 obchody 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF Polska (organizację humanitarną i rozwojową działającą na rzecz dzieci). Koordynatorem obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka był opiekun Samorządu Uczniowskiego - Adrian Banyś.

 

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci oraz wspierają je w prawidłowym rozwoju. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. Tego dnia w wielu krajach podejmowane są wspólne inicjatywy w celu okazania wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

 

Ten wyjątkowy dzień był znakomitą okazją do uczczenia 30. rocznicy uchwalenia Konwencji - najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych oraz do podejmowania różnorodnych inicjatyw i działań związanych nie tylko z prawami dziecka, ale także z jego potrzebami i problemami. Dzieciństwo jest kluczowym etapem dla rozwoju człowieka i każde dziecko powinno mieć wówczas zagwarantowane jak najlepsze warunki do rozwoju. Dlatego w tym szczególnym dniu przemówiły dzieci, a dorośli wsłuchali się w ich głos.

 

Cała społeczność szkolna aktywnie włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka i zrealizowała ciekawe przedsięwzięcia. Wspólne działania klas I-VIII zmierzały do zaznajomienia uczniów ze swoimi prawami. Wszystkie klasy wraz z wychowawcami poznały prawa dzieci podczas lekcji w oparciu o przygotowane przez UNICEF scenariusze i materiały edukacyjne. Natomiast uczniowie kl. IV-VIII wykonali szereg rysunków oraz plakatów dotyczących praw widzianych ich oczami. Wszystkim tym działaniom towarzyszyła wystawa pod hasłem „Nasze prawa - ważna sprawa”, którą można było podziwiać na korytarzu szkoły. Przygotowane na tę okazję prace potwierdziły, iż prawa dzieci nie są uczniom obojętne i podopieczni wspaniale rozumieją ich znaczenie.

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami - Adrianem Banysiem i Agnieszką Markowicz, przygotował na tę uroczystość specjalne spotkanie z klasami, w czasie którego uczniowie zostali zaznajomieni z prawami dziecka opisanymi w poszczególnych Artykułach Konwencji. Swoją wiedzę na temat praw młodzież poszerzyła także podczas Dnia Otwartych Drzwi oraz spotkań informacyjnych prowadzonych w oparciu o specjalnie przygotowaną na tę okazję prezentację multimedialną. Zdobyta wiedza stała się punktem wyjścia do przeprowadzenia debaty wśród uczniów nt. „Czy znasz swoje prawa?”.

 

Dzieci są pełne pasji i zaangażowania, często kierują się wrażliwością oraz troską o drugiego człowieka. Kolor organizacji UNICEF symbolizuje jedność z młodymi ludźmi na całym świecie. Dlatego cała społeczność szkolna wzięła udział w działaniach podejmowanych tego dnia w ramach akcji -na niebiesko #dlakażdegodziecka”. Wszyscy pamiętali o kolorze niebieskim np. ubiorze, przystrojeniu sal lekcyjnych, gazetek i korytarzy szkolnych.

 

W ramach poszczególnych działań pedagodzy zaproponowali uczniom liczne aktywności, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które nie tylko bawią, ale i ułatwiają uczenie się, nabywanie nowych kompetencji oraz komunikację. Dzieci poznały swoje prawa, korzystając m.in. z zasobów Internetu, tablicy multimedialnej, a także uczestnicząc w klasowych turniejach z wykorzystaniem quizów Kahoot przygotowanych przez UNICEF. Uczniowie wzięli również udział w zajęciach przeprowadzonych przez szkolnych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego pt. „Dla każdego dziecka, dzieciństwo” pod opieką Adriana Banysia.

 

Rodzice uczniów, w ramach Dnia Otwartego Szkoły, zostali także zapoznani przez wychowawców z Konwencją o prawach dziecka i znaczeniem obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, co pozwoliło na utrwalenie praw w świadomości dorosłych. Z kolei podejmowana przez uczniów aktywność wpłynęła pozytywnie na rozwój ich osobowości ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy. Ponadto gazetki szkolne wypełniły zapisy i informacje na ten temat, aby wszystkim dzieciom, jak również dorosłym, przypomnieć, że powinni owych praw zawsze przestrzegać, nie tylko w ustanowionym dniu - 20 listopada.

 

Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka było przedstawienie uczniom Konwencji o prawach dziecka jako najważniejszego dokumentu mówiącego o ich prawach oraz uświadomienie, kim jest „dziecko” i dlaczego wymaga szczególnego traktowania. Wydarzenie kształtowało postawę zaangażowania społecznego, uświadamiając uczniom jednocześnie, iż mają swoje prawa i powinni wiedzieć, jak z nich korzystać.

 

Koordynator obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka składa serdeczne podziękowania całej społeczności szkolnej za zaangażowanie w uroczystość z okazji 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF. 20 listopada to szczególna data, która powinna kierować naszą myśl ku dzieciom i ich prawom.

 

Adrian Banyś

 

Data dodania: 2019-12-01 20:26:42
Data edycji: 2020-07-08 20:39:53
Ilość wyświetleń: 383

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej