Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Konkurs Fotograficzny „Rośliny łąkowe”

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Rośliny łąkowe”

 

ORGANIZATOR KONKURSU

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu, opiekun- Agnieszka Śliwa

 

 

GRUPA UCZNIÓW

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu.

 

 

CEL I ZADANIA KONKURSU

 1. Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodą.
 2. Doskonalenie umiejętności obserwacji roślin.
 3. Doskonalenie umiejętności korzystania z kluczy do oznaczania roślin łąkowych.
 4. Pobudzanie wrażliwości na piękno przyrody oraz umacnianie poczucia tożsamości

z otaczającą nas przyrodą.

 1. Kształtowanie właściwej postawy dzieci i młodzieży wobec przyrody.
 2. Zachęcenie uczniów do fotografowania jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia fotografii zgodnych z tematyką Konkursu.
 2. Technika wykonania prac jest dowolna.
 3. Każdy z autorów może przekazać maksymalnie 3 fotografie w formie elektronicznej.
 4. Prace muszą zostać wykonane w wersji elektronicznej w formacie JPG, wielkość pliku nie większa niż 5 MB.
 5. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym należy podać tytuł pracy, imię

i nazwisko, klasę, zgodę na udział w konkursie, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii, zgodę na publikację zdjęć.

 

 

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Fotografie wraz z kartą zgłoszeniową, oświadczeniem należy przesłać na e-maila: sp3bc@op.pl do 29 maja 2020 r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca 2020 r.
 3. Zwycięskie fotografie zostaną wyłonione w drodze obrad Jury powołanego przez Organizatora.
 4. Prezentacja najlepszych prac w formie wystawy będzie przygotowana na gazetce szkolnej.

 

 

NAGRODY

 1. Jury nagrodzi autorów najlepszych fotografii przyznając nagrodę rzeczową oraz dyplom:

I miejsce,

II miejsce,

III miejsce.

 

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu fotograficznego otrzymają dyplomy.
 2. Nagrodzone prace będą zamieszczone na stronie internetowej Szkoły i Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Tytuł pracy : ……………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………………….

Klasa: ……………………………………….

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………

(imię i nazwisko ucznia)

 

    w konkursie „Rośliny łąkowe”.

 

 

…………………………………….

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zdjęcie zgłoszone do konkursu zrobiło moje dziecko.

 

…………………………………….

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację zgłoszonych zdjęć do konkursu na gazetce szkolnej i na stronie internetowej szkoły oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej- Centrum Wiedzy w Bolesławcu.

 

…………………………………….

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………….

Klasa: ……………

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu

 

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (imię, nazwisko, nazwa szkoły, klasa) na potrzeby konkursu „Rośliny łąkowe”.

 

 1. Wyrażam(y) zgodę na publikację  dla celów konkursu wizerunku mojego dziecka na portalach społecznościowych: Facebook i Istagram, stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej –  Centrum Wiedzy w Bolesławcu, stronie internetowej miasta Bolesławiec oraz w mediach lokalnych.

 

 1. Zapoznałem(zapoznaliśmy) się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych stosowaną w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Wiedzy w Bolesławcu.

 

 

                        .........................................................................

                   ( data i czytelny podpis rodziców/opiekunów)

 

 

 

Data dodania: 2020-05-07 12:37:07
Ilość wyświetleń: 78

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button