Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zasady wypożyczania darmowych podręczników

Regulamin udostępniania i użytkowania darmowych podręcznikóww Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu.

  1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu ma prawo do bezpłatnego korzystania z podręcznika szkolnego.
  2. Podręczniki są własnością Szkoły.
  3. Podręczniki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Należy je zwrócić najpóźniej tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
  4. Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.
  5. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników, będących własnością biblioteki szkolnej, przechowywać je w okładce, nie dokonywać żadnych wpisów lub zaznaczeń, chronić przed zniszczeniem lub utratą.
  6. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić wychowawcy lub do biblioteki.
  7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto MEN i stanowi dochód budżetu państwa.
  8. Rodzice lub prawni opiekunowie podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.
  9. W przypadku nie złożenia podpisu pod oświadczeniem, uczeń będzie mógł korzystać z podręcznika wyłącznie na terenie szkoły.
Data dodania: 2018-06-07 12:24:39
Data edycji: 2018-06-07 12:24:56
Ilość wyświetleń: 526

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button