Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Regulamin

Regulamin biblioteki szkolnej

Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy naszej szkoły.

 1. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 2. Wypożyczone książki należy szanować.
 3. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoją kartę.
 4. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, na jeden miesiąc.
 6. Lektury szkolne można wypożyczyć na 6 tygodni.
 7. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
 8. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję.
 10. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 11. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki w ogłoszonym terminie.

 

Regulamin czytelni:

 1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy SP 3.
 3. Wstęp do czytelni tylko z zeszytem i przyborami do pisania. Zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp.
 4. W czytelni należy zachować ciszę.
 5. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.
 6. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 7. Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela.
 8. Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.
 9. Ze względu na ochronę antywirusową, zabrania się samowolnego używania własnych dyskietek.
 10. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub zniszczeniem innych materiałów bibliotecznych.
Data dodania: 2018-06-07 12:23:53
Data edycji: 2018-06-07 12:24:08
Ilość wyświetleń: 349

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej