Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Sprawozdania

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 3

w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

 

 • W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował następujące przedsięwzięcia:

 

 1. 03.09.2018r.

Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły wraz z opiekunem oraz uczniów kl. VII a i VII b w obchodach „79. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej”. Uroczystość odbyła się pod „Pomnikiem Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego” w Bolesławcu.

 

 1. 17.09.2018r.

Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły wraz z opiekunem w „Marszu Pamięci” poświęconym Polakom zesłanym na Sybir. Uroczystość odbyła się pod pomnikiem „W hołdzie Polskim Męczennikom Syberii oraz Pomordowanym w Katyniu i Łagrach” na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu.

 

 1. 21.09.2018r.

Udział uczniów klas VII  i VIII  wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego – panem Adrianem Banysiem w uroczystości z okazji zakończenia 2-letniej działalności Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec. Spotkanie odbyło się w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” w Bolesławcu.

 

 1. 05.09.2018r.

Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły wraz z opiekunem w uroczystej mszy świętej z okazji obchodów „Święta Szkoły Podstawowej nr 4” w Bolesławcu.

 

 1. 11.10.2018r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego przez Komisję Wyborczą wśród uczniów kl. IV-VIII na rok szkolny 2018/2019.

Najwięcej głosów zdobyła uczennica klasy 7bMaja Sądaj, która została przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

 

Maja Sądaj – przewodnicząca

Oskar Rak – zastępca

Szymon Olechnowicz – sekretarz

Marta Ożogowska – dział rozrywki

Lena Nikodem – dział nauki

Adam Bochenek – dział informacji

Lena Korycka – dział akcji społecznych

Alicja Burdukiewicz – dział wolontaryjny

 

 1. 12.10.2018r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów na opiekuna Samorządu Uczniowskiego przez Komisję Wyborczą na rok szkolny 2018/2019.

Pan Adrian Banyś zdobywając najwięcej głosów wśród uczniów kl. IV-VIII został ponownie opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Razem z nim funkcję drugiego opiekuna SU pełni pani Joanna Menegoni-Skrętowska.

 

 1. 09.11.2018r.

Udział Samorządu Uczniowskiego, jak także Pocztu Sztandarowego i Flagowego Szkoły w uroczystych obchodach z okazji „100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę”.

W tym wyjątkowym dniu wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły nosili przypięte biało-czerwone kotyliony, natomiast sale lekcyjne i korytarze szkolne udekorowane były w biel oraz czerwień. Okna szkoły w piękny i wyrazisty sposób eksponowały symbol flagi narodowej widocznej z zewnętrznej części budynku. Przed częścią artystyczną nastąpiła część oficjalna - został wprowadzony sztandar szkoły wraz z pocztem flagowym. O godzinie 11.11 wspólnie odśpiewano wszystkie zwrotki hymnu państwowego i wciągnięto flagę na maszt. Natomiast po odśpiewaniu hymnu szkoły uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Nasza Niepodległa, ta co nie zginęła....”, obejmujący treści historyczne, zawarte w ilustracji słowno-muzycznej.

 

 1. 09.11.2018r.

Zorganizowanie konkursu plastycznego pt. „Nasza Niepodległa” wśród uczniów kl. I-VIII.

W czasie uroczystości z okazji „100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę”, opiekun Samorządu Uczniowskiego - Adrian Banyś, ogłosił wyniki konkursu prac plastycznych uczniów szkoły. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Aleksander BociekLena KoryckaMiłosz WojtowiczMilan Junak i Zuzanna Błotna. Uczniowie otrzymali dyplomy i upominki w postaci nagród książkowych oraz kalendarzy. Gratulacje złożyli również Kornel Filipowicz - zastępca prezydenta miasta i Dorota Basiak - dyrektor szkoły. Prace plastyczne uczniów przedstawiające historię naszej Ojczyzny zostały wyeksponowane zarówno w szkole, jak również przed budynkiem placówki w ramach wystawy pt. „100 lat Niepodległej. Zaprezentowano także daty szczególnie ważne w historii Polski. Podkreśliło to jeszcze bardziej podniosłą symbolikę tego dnia i radość świętowania.

 

 1. 11.11.2018r.

Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły wraz z opiekunem w obchodach „100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę”

Dnia 11 listopada 2018 r. w Bolesławcu odbyły się obchody z okazji „100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Udział w uroczystych obchodach wzięła także delegacja Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej nr 3 w składzie: Wojciech Bochenek, Maja Sobków i Patrycja Hałuza, dyrektor szkoły - Dorota Basiak oraz opiekun pocztu - Adrian Banyś.

 

 10.  22.11.2018r.

Udział Samorządu Uczniowskiego w obchodach „Dnia Świętego Marcina” w szkole.

Projekt „Dzień Świętego Marcina” zorganizował Samorząd Uczniowski oraz nauczyciele języka niemieckiego: Adrian Banyś oraz Joanna Menegoni-Skrętowska wraz z nauczycielką religii – Haliną Rudzik. W uroczystości brała udział cała społeczność uczniowska, grono pedagogiczne oraz rodzice, którzy przygotowali na tę uroczystość rogaliki.

Uczniowie klas starszych przygotowali na tę uroczystość specjalne spotkanie z klasami I-III, w czasie którego zaznajomili uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z życia św. Marcina zarówno w języku polskim jak i niemieckim. Natomiast Samorząd Uczniowski przybliżył uczniom naszej szkoły historię oraz postać św. Marcina wykonując plakat wraz z przydatnym słownictwem w języku niemieckim. Uczniowie kl. IV-VIII zostali także zaznajomieni tego dnia z historią o św. Marcinie oraz tradycjami i zwyczajami związanymi z tym świętem.

W tym roku szkolnym, według legendy o św. Marcinie, który podzielił się swym płaszczem z żebrakiem - zebrane fundusze zostały przekazane przez Radę Rodziców na środki dydaktyczne dla uczniów szkoły, a także na pomoc dla dzieci z Afryki.

 

 11.  22.11.2018r.

Przeprowadzenie akcji „Papieskie dzieło misyjne dzieciom” - zbiórka pieniędzy w ramach projektu „Dzień Świętego Marcina” przez Samorząd Uczniowski i uczniów szkoły na pomoc dla dzieci z Afryki.

 

 12.  26.11.2018r.

Zorganizowanie przez Samorząd Uczniowski dyskoteki z okazji „Andrzejek wraz z udziałem opiekunów SU: Adrianem Banysiem i Joanną Menegoni-Skrętowską oraz wychowawcami i uczniami kl. IV-VIII.

Uczniowie przygotowali specjalnie na tą okazję wiele ciekawych wróżb andrzejkowych, jak także przebrań. W czasie dyskoteki każdy mógł wziąć udział w poszczególnych grach i zabawach integracyjnych.

 

 13.  16-28.11.2018r.

Zorganizowanie akcji „Serdeczna paczka” związanej z przygotowaniem paczek świątecznych dla mieszkańców Zbaraża (Ukraina).

Każdy kto pragnął dołączyć do przygotowania świątecznych paczek mógł zrobić kartki świąteczne z życzeniami, przynieść czekolady, słodycze lub trwałą żywność – makaron, ryż, kawę, herbatę, konserwy i inne produkty. Delegacja z Bolesławca pojechała do Zbaraża, aby 16 grudnia spotkać się z polskimi rodzinami w kościele katolickim oraz w dniach 17-18 grudnia z młodzieżą ze szkół, która w październiku gościła w Bolesławcu.

 

 14.  07-19.12.2018r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „Mój kalendarz adwentowy – mein Adventskalender”.

W grudniu odbył się szkolny konkurs z języka z języka niemieckiego „Mój kalendarz adwentowy – mein Adventskalender”. W konkursie udział wzięli uczniowie z kl. IV-VI. Celem konkursu było: rozbudzanie w uczniach zainteresowania kulturą oraz językiem niemieckim, rozwijanie kreatywności oraz otwartości na inną kulturę, zapoznanie z bożonarodzeniowymi tradycjami w krajach niemieckojęzycznych, zwiększenie umiejętności oraz kompetencji językowych oraz rozwijanie talentów plastycznych wśród uczniów.

1 miejsce w konkursie zajęła uczennica kl. IVc – Oliwia Łagowska2 miejsce zajęli: uczennica kl. VIa – Maja Wojtowicz oraz uczeń kl. IVb – Miłosz Wojtowicz. Natomiast 3 miejsce w konkursie zajęły: uczennica kl. IVc – Joanna Markowicz oraz uczennica kl. VIa – Weronika Czopko. Wyróżnienie otrzymała uczennica kl. VIa – Magdalena Kalita. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki w postaci kalendarzy oraz pomocy dydaktycznych do skutecznej nauki języka niemieckiego.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone przez pana Adriana Banysia dnia 19.12.2018r. w czasie uroczystości z okazji jasełek szkolnych. 

 

 • W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował także następujące zadania:

 

- pomoc i udział w inauguracji rozpoczęcia roku szkolnego,

 

- opracowanie i zatwierdzenie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny,

 

- powołanie Rady Wolontariatu wśród uczniów kl. IV-VIII,

 

- przygotowanie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego w szkole oraz ciągła aktualizacja ogłoszeń o bieżących sprawach przez cały I semestr szkolny, także na stronie internetowej szkoły (wraz z relacją zdjęciową),

 

- dbanie o promocję szkoły poprzez przesyłanie poszczególnych informacji oraz sprawozdań związanych z udokumentowaniem działalności Samorządu Uczniowskiego oraz społeczności szkolnej (opartej o relację zdjęciową) do mediów społecznościowych,

 

- działalność „Klubu Lidera” (wzajemna pomoc wśród uczniów szkoły),

 

- pomoc w organizacji apelu z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” oraz uroczystości pasowania na ucznia klasy pierwszej,

 

- pomoc w organizacji jasełek szkolnych oraz kiermaszu bożonarodzeniowego,

 

- wypełnienie ankiety skierowanej do opiekunów i zarządów samorządów uczniowskich, która miała na celu utworzenie publikacji zawierającej analizę stanu obecnego oraz dobre praktyki i rekomendacje na przyszłą działalność samorządów uczniowskich w Polsce,

 

- sporządzenie sprawozdania podsumowującego działania Samorządu Uczniowskiego w I semestrze.

 

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami składa serdeczne podziękowania dla całej społeczności szkolnej za zaangażowanie oraz pomoc w pracach Samorządu w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Adrian Banyś

Joanna Menegoni-Skrętowska

 

Data dodania: 2018-06-07 11:23:31
Data edycji: 2019-02-28 22:24:19
Ilość wyświetleń: 400

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button