Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Informacja dot. funkcjonowania MOPS-u

Informacja dot. funkcjonowania MOPS-u

Od 18 stycznia 2021 r. przy ul. Aleja Wojska Polskiego 6/76 w Bolesławcu działa Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem  i Kryzysem.

 

Celem działalności Ośrodka jest zwiększenie indywidualnej dostępności, specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie i  osób uwikłanych w przemoc z powodu alkoholu  i innych uzależnień, w tym także dzieci i młodzieży oraz  sprawców przemocy.

 

Główne działania Ośrodka to:

-  udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, w tym uzależnieniem od alkoholu

-  prowadzenie indywidualnego  i grupowego wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

-  konsultacje psychologiczne

-  krótkoterminowe spotkania dla rodzin dotkniętych przemocą z powodu uzależnienia

-  praca z dziećmi i młodzieżą

-  pomoc w postaci spotkań dla rodzin i par z problemem alkoholowym

-  praca prowadzona na ulicy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych

 

Z usług Ośrodka korzystać mogą:

Mieszkańcy miasta Bolesławiec, osoby dorosłe i rodziny z problemem przemocy z powodu alkoholu i innych uzależnień - zgłaszające się bezpośrednio do Ośrodka lub kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy.

 

Aktualnie ze względu na COVID – 19 zalecany jest wstępnie telefoniczny kontakt ze specjalistami zgodnie z załączonym harmonogramem dyżurów.

 

Szczegółowe informacje dot. działalności Ośrodka uzyskać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bolesławcu ul. Cicha 7 od pon. do pt. w godz. 7.00 – 15.00  tel. 75 645 78 23

Działalność Miejskiego Ośrodka Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem finansowana jest ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu

 

 

 

Data dodania: 2021-01-22 10:51:36
Data edycji: 2021-01-22 11:25:47
Ilość wyświetleń: 240

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

''Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć''

                                                                                                          Jan Paweł II

 

 

''Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć''
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej