Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Informacja dot. funkcjonowania MOPS-u

Informacja dot. funkcjonowania MOPS-u

Od 18 stycznia 2021 r. przy ul. Aleja Wojska Polskiego 6/76 w Bolesławcu działa Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem  i Kryzysem.

 

Celem działalności Ośrodka jest zwiększenie indywidualnej dostępności, specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie i  osób uwikłanych w przemoc z powodu alkoholu  i innych uzależnień, w tym także dzieci i młodzieży oraz  sprawców przemocy.

 

Główne działania Ośrodka to:

-  udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, w tym uzależnieniem od alkoholu

-  prowadzenie indywidualnego  i grupowego wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

-  konsultacje psychologiczne

-  krótkoterminowe spotkania dla rodzin dotkniętych przemocą z powodu uzależnienia

-  praca z dziećmi i młodzieżą

-  pomoc w postaci spotkań dla rodzin i par z problemem alkoholowym

-  praca prowadzona na ulicy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych

 

Z usług Ośrodka korzystać mogą:

Mieszkańcy miasta Bolesławiec, osoby dorosłe i rodziny z problemem przemocy z powodu alkoholu i innych uzależnień - zgłaszające się bezpośrednio do Ośrodka lub kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy.

 

Aktualnie ze względu na COVID – 19 zalecany jest wstępnie telefoniczny kontakt ze specjalistami zgodnie z załączonym harmonogramem dyżurów.

 

Szczegółowe informacje dot. działalności Ośrodka uzyskać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bolesławcu ul. Cicha 7 od pon. do pt. w godz. 7.00 – 15.00  tel. 75 645 78 23

Działalność Miejskiego Ośrodka Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem finansowana jest ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu

 

 

 

Data dodania: 2021-01-22 10:51:36
Data edycji: 2021-01-22 11:25:47
Ilość wyświetleń: 122

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej