Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Konkursu Ekologicznego dla klas 3-6 Robimy wszystko, by dbać o środowisko

Regulamin Konkursu Ekologicznego dla klas 3-6 „Robimy wszystko, by dbać o środowisko” w Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu

 

Termin przeprowadzenia: 26 kwietnia 2018

Cele konkursu:

  • Uwrażliwianie na konieczność zmniejszania wytwarzania odpadów , np. plastiku,
  • Wdrażanie do poprawnego segregowania odpadów , będących źródłem cennych surowców,
  • Kształtowanie postawy odpowiedzialności młodych obywateli za stan środowiska naturalnego,
  • Uświadomienie dzieciom zależności między zanieczyszczeniem wody, powietrza i gleby, a zdrowiem człowieka.

Grupa docelowa: Wytypowane po 3 osoby z każdej klasy 3,4,5,6. Łącznie  bierze udział około 24 dzieci.

 

Sposób przeprowadzenia konkursu:

  • Praca plastyczna wykonana techniką  dowolna na dużym  formacie.
  • Odpowiedzi ustne na wylosowane pytania , z możliwością podpowiedzi  , ale skutkuje to utratą części punktów.
  • Nagrodzeni wszyscy uczestnicy, w zależności od zdobytego miejsca.

 

Nagrody:

  • Nagrody główne  - książki- dla drużyn za zajęcie miejsc od 1-3.
  • Pozostali uczestnicy otrzymują nagrody pocieszenia , np. farby.

 

Osoby odpowiedzialne : Maria Kurhan, Bożena Oleksiuk- Rokoszna

 

Kalendarz

Konkursy

Lista konkursów
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button