Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zastępstwa

WYDARZENIA SZKOLNE:- 17-19.06.2019r.

poniedziałek: g.9.00-b apel podsumowujący

g.10.00- pogadanka z p.policjantem

g. 12.00- gala PCEiKK

nagrodzeni uczniowie: M.Wojtowicz, M.Wojtowicz, K.Guzowska

Opiekun: H.Rudzik

wtorek: g.10.00- apel dla klas I-III

g.12.00- apel dla klas IV-VIII

APELE ODBYWAJĄ SIĘ W RAMACH LEKCJI!

środa: rozdanie świadectw:

g.8.30- klasy IV-VIII

g.9.30- klasy I-III

g.10.00- gala Pan Prezydent zaprasza

za M.Balińską:

2 lekcja kl. 1b- A.Kramarska

3 lekcja kl. 1b- B.Oboza

4 lekcja kl. 1b- J.Skrętowska

5 lekcja kl. 1b- M.Kurhan

za A.Ryżewską:

5 lekcja kl. 4a- K.Wiśniewska

za H.Rudzik:

5 lekcja kl. 2b- U.Szaja

6 lekcja kl. 7a- K.Wiśniewska

za A.Banysia:

5 lekcja kl. 8a IIgr- W.Wysocka

6 lekcja kl. 8a Igr- W.Wysocka

 

 

WYDARZENIA SZKOLNE- 10- 15.06.2019r.

poniedziałek- piątek: Zielona Szkoła kl. 7a, 7b

Opiekunowie: W.Wysocka, M.Łagowska, A.Banyś

Zajęcia terapii prowadzone przez p. W.Wysocką są odwołane!

wtorek: konkurs ekonomiczny Rekiny finansjery- 4 osoby z kl. 8a.

Opiekun- K.Wiśniewska

czwartek-piątek- program profilaktyczny dla klas:

1- 2 lekcja- kl.6a

3-4 lekcja- kl. 8a.

za A.Banysia:

1 lekcja kl. 5b Igr.- ze świetlicą

2 lekcja kl. 4c- K.Wiśniewska

5 lekcja kl. 8a IIgr- M.Maksymów

6 lekcja kl. 8a Igr- H.Rudzik

za M.Balińską:

2 lekcja kl. 1b- A.Kramarska

3 lekcja kl. 1b- P.Kasperek

4 lekcja kl. 1b- J.Skrętowska

5 lekcja kl. 1b- U.Szaja

za M.Łagowską:

2 lekcja kl. 5a- A.Szylin

3 lekcja kl. 7a- wycieczka

4 lekcja kl. 5b- M.Kurtz

za W.Wysocką:

1 lekcja kl. 4c- M.Myszka

3 lekcja kl. 5a IIgr- J.Skrętowska

4 lekcja kl. 7a- wycieczka

5 lekcja kl. 8a Igr- M.Maksymów

6 lekcja kl. 8a Igr-H.Rudzik

7 lekcja kl. 5a Igr- A.Szylin

11.06.2019r. /wtorek/

Za M.Balińską:

1 lekcja kl. 1b- A.Kramarska

3 lekcja kl.1b- T.Bugaj

4 lekcja kl.1b- T.Bugaj

5 lekcja kl.1b- E.Żak

Za A.Banysia:

1 lekcja kl.4b- J.Skrętowska

2 lekcja kl.3a- H.Paliga

3 lekcja kl.4a- P.Kasperek

4 lekcja kl.5b Igr.- J.Maj

5 lekcja kl.5b IIgr- J.Maj

Za M.Łagowską:

1 lekcja kl.8a- uczniowie przychodzą na 8.55.

2 lekcja uczeń kl. 4c- A.Szylin

3 lekcja kl.5b- M.Kurtz

4 lekcja kl.5a- A.Szylin

5 lekcja kl.7a-wycieczka

6 lekcja kl.7b- wycieczka

7 lekcja kl.7b- wycieczka

Za W.Wysocką:

2 lekcja kl.5a Igr- J.Skrętowska

3 lekcja kl.4b- J.Skrętowska

4 lekcja kl.4c- B.Oboza

6 lekcja kl.5a IIgr- B.Rokoszna

8 lekcja kl.7a- wycieczka

Za H.Rudzik:

1 lekcja kl. 2a- T.Bugaj

2 lekcja kl.6a- B.Oboza

3 lekcja kl.2b- U.Szaja

4 lekcja kl.7b- wycieczka

5 lekcja kl.5a- T.Bugaj

12.06.2019r. /środa/

Za M.Balińską:

1 lekcja kl. 1b- B.Rokoszna

2 lekcja kl.1b- M.Myszka

4 lekcja kl.1b- B.Rokoszna

Za A.Banysia:

1 lekcja kl.5b Igr- M.Myszka

2 lekcja kl.8a Igr- w-f

4 lekcja kl.3a- H.Paliga

5 lekcja kl.4b- A.Szylin

6 lekcja kl.4c- A.Szylin

7 lekcja uczeń kl.4-J.Skrętowska

8 lekcja kl.8a Igr- uczniowie są zwolnieni do domu

Za M.Łagowską:

2 lekcja  kl. 7a- wycieczka

3 lekcja kl.7b- wycieczka

4 lekcja kl.5b- J.Maj

5 lekcja uczeń kl. 4- M.Maksymów

6 lekcja kl.8a- J.Skrętowska

13.06.2019r. /czwartek/

Za M.Balińską:

1 lekcja kl. 1b- J.Rapa

2 lekcja kl.1b- H.Paliga

3 lekcja kl.1b- basen- B.Oboza

Za E.Żak:

6 lekcja kl.7a- wycieczka

7 lekcja kl.8a IIgr- B.Rokoszna

8 lekcja kl.8a Igr- A.Orawiec

Za A.Banysia:

4 lekcja kl.4a- J.Skrętowska

5 lekcja kl.8a Igr- R.Borowska

Za M.Łagowską:

1 lekcja uczeń kl. 4- dołącza do kl. 4c

2 lekcja kl.5b- B.Hajnowska

3 lekcja kl.5a- A.Szylin

4 lekcja kl.8a- R.Borowska

5 lekcja kl.7b- wycieczka

Za W.Wysocką:

1 lekcja kl.4b- A.Szylin

2 lekcja kl.4c- B.Oboza

4 lekcja kl.7a- wycieczka

5 lekcja kl.8a IIgr- R.Borowska

7 lekcja kl.8a Igr- B.Rokoszna

Za P.Kasperek:

1 lekcja kl.2a- I.Kalińska

2 lekcja kl.4a- J.Rapa

3 lekcja kl.7b- wycieczka

4 lekcja kl.5b- M.Kurtz

6 lekcja kl.8a- J.Maj

Za J.Rapę:

1-2 lekcja- wg planu

3 lekcja kl.4a- J.Skrętowska

4 lekcja kl.4c- A.Szylin

5 lekcja kl.6a- M.Maksymów

6 lekcja kl.4b- M.Kurtz

7 lekcja kl.5a- A.Orawiec

8 lekcja kl.5b- wg planu

14.06.2019r. /piątek/

Za M.Balińską:

2 lekcja kl. 1b- K.Wiśniewska

3 lekcja kl.1b- U.Szaja

4 lekcja kl.1b- M.Kurhan

5 lekcja kl.1b- A.Kramarska

Za W.Wysocką:

2 lekcja kl.7a- wycieczka

3 lekcja kl.4b- J.Skrętowska

4 lekcja kl.5a IIgr- J.Skrętowska

5 lekcja kl.5a Igr- J.Skrętowska

6 lekcja kl.8a Igr- S.Herbut

7 lekcja kl.8a IIgr- uczniowie zwolnieni do domu

Za B.Rokoszną:

1 lekcja kl.4a- B.Hajnowska

2 lekcja kl.4c- T.Bugaj

3 lekcja kl.6a- T.Bugaj

4 lekcja kl.7a- wycieczka

5 lekcja- uczeń kl. 4- z kl. 4c

6 lekcja kl.4b- H.Rudzik

Za M.Łagowską:

2 lekcja kl.5a- A.Szylin

3 lekcja kl.8a- S.Herbut

5 lekcja kl.7b- wycieczka

6 lekcja kl.7a- wycieczka

Za A.Banysia:

1 lekcja kl.4b- M.Maksymów

2 lekcja kl.5b Igr- A.Ryżewska /z kl. 4a/

3 lekcja kl.4c- A.Szylin

4 lekcja kl.4a- P.Kasperek

5 lekcja kl.5b- H.Rudzik

6 lekcja kl.8a IIgr- S.Herbut

7 lekcja kl.5b IIgr- uczniowie zwolnieni do domu

WYDARZENIA SZKOLNE- 3-7.06.2019r.

poniedziałek- wyjście kl. 8a na Dzień Otwarty do LO 1

opiekun: K.Wiśniewska

wtorek: piknik kl. 6a

Opiekunowie: A.Ryżewska, K.Wiśniewska, B.Oboza

środa- uroczystość patriotyczna Rodzinne śpiewanie

Uczestniczy 39.uczniów

Opiekunowie: M.Maksymów, M.Balińska, A.Orawiec, R.Borowska, A.Banyś

zawody- trójbój lekkoatletyczny

opiekun:T.Bugaj

piątek- akcja czytelnicza Jak nie czytam jak czytam

koordynator- E.Szczegodzińska

Konkurs geograficzny Galileo

3.06.2019r. /poniedziałek/

Za M. Stadnik- Andrzejczak:

1 lekcja kl. 6a- M.Adamarczuk

2 lekcja kl.4a-M.Myszka

3 lekcja kl.4b- D.Basiak

4 lekcja kl.5a-S.Herbut

5 lekcja kl.4c- A.Banyś

6 lekcja kl.5b-A.Banyś

Za H.Rudzik:

4 lekcja kl.8a- wyjście klasy

5 lekcja kl.2b- U.Szaja

6 lekcja kl.7a- W.Wysocka

Za A.Szylin:

2 lekcja kl.7a-J. Menegoni- Skrętowska

4 lekcja kl.4b-J. Menegoni- Skrętowska

5 lekcja kl.5a-W.Wysocka

6 lekcja kl.5a-H.Paliga

7 lekcja kl.7b- uczniowie zwolnieni do domu

Kl. 8a- wyjście do LO 1 godz.8.00-13.30

Opiekun: K. Wiśniewska

4.06.2019r. /wtorek/:

za A.Ryżewską:

1 lekcja kl. 4c- wg planu

2 lekcja kl. 4c- H.Rudzik

3 lekcja kl. 6a- wyjście

4 lekcja kl. 4a- P.Kasperek

5 lekcja- uczeń kl. 4- B.Rokoszna

6 lekcja kl. 6a- wyjście

5.06.2019r. /środa/

kl. 7 a, 7b- łączone- przychodzą na lekcje wg planu kl. 7a

za M.Maksymów:

5 lekcja kl. 7b- wyjście

za M.Balińską:

1 lekcja kl. 1b- B.Rokoszna

2 lekcja kl. 1b- M.Fabin

4 lekcja kl. 1b- B.Rokoszna

za A.Banysia:

1 lekcja kl. 5b Igr- uczniowie przychodzą na 8.55

2 lekcja kl. 8a- M.Myszka /cała klasa/

4 lekcja kl. 3a- H.Paliga

5 lekcja kl.4b-  B.Oboza

6 lekcja kl. 4c- J.Skrętowska

8 lekcja kl. 8a Igr- uczniowie zwolnieni do domu

6.06.2019r. /czwartek/

Za A.Kramarską:

1 lekcja kl. 1a- wg planu

2 lekcja kl.1a- wg planu

3- 4 lekcja kl.1a- basen- B.Oboza

5 lekcja kl.1a- P.Kasperek

7.06.2019r. /piątek/

Klasy 4-8:

1 lekcja kl.4-8- wg planu OGÓLNOPOLSKA AKCJA JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM

 /UCZNIOWIE PRZYNOSZĄ ULUBIONE KSIĄŻKI!/

Godz. 9.00- 12.30 DZIEŃ SPORTU

6-7 lekcja kl.4-8-  wg planu

 

WYDARZENIA SZKOLNE-27- 31.05.2019r.

poniedziałek-Olimpiada Biblijna- etap powiatowy

opiekun: H.Rudzik

wtorek-środa- progam profilaktyczny dla klas 5-8 "Debata"

wtorek- szkolenie dla Rodziców godz. 16.30

zebrania dla kl. 4b, 6a, 8a- godz. 17.30

środa- zebrania kl. 1-3 oraz 5b

Konkurs J.Niemieckiego- etap powiatowy 

opiekun:A.Banyś

czwartek- wyjście kl. 8a do ZSE

Dolnośląska Gala Talentów- finalistka Maja Wojtowicz

Opiekun: J.Rapa

piątek- obchody 3 Maja

koordynator: A.Ryżewska

 

 

27.05.2019r. /poniedziałek/

za H.Rudzik:

3 lekcja kl. 4a- A.Szylin

4 lekcja kl. 8a- S.Herbut

5 lekcja kl. 2b- H.Paliga

6 lekcja kl. 7a- A.Ryżewska

za U.Szaję:

1 lekcja kl. 2b- M.Balińska

2 lekcja kl. 2b- A.Kramarska

3 lekcja kl. 2b- P.Kasperek

4 lekcja kl. 2b- J.Menegoni- Skrętowska

28.05.2019r. /wtorek/ DEBATA

Nr lekcji

Klasa

sala nr 10/ nr 13

Opiekun

sala nr 10/ nr 13

1

6a/ 5b

J.Maj/ P.Kasperek

2

6a/  5b

H.Rudzik/ P.Kasperek

3

7a/ 8a

J.Skrętowska/ M.Maksymów

4

7a/ 8a

A.Szylin/ E.Żak

5

5a

H.Rudzik

6

5a

W.Wysocka

 

ZMIANA SAL:

1/4c- sala nr 6

1/8a- sala nr 12

2/ 4c- sala nr 3

2/8a- sala nr 12

3/6a- sala nr 1

4/7b- sala nr 11

5/6a- sala nr 3

6/7a- sala nr 3

29.05.2019r. /środa/

DEBATA- 6- 7 lekcja

Kl. 7b /sala nr 13/

Opiekunowie: J.Maj/ A.Orawiec

Zmiana sal:

6/7a- sala nr 6

7/7a- sala nr 11

30.05.2019r. /czwartek/

wyjście kl. 8a do ZSE godz. 9.30- 12.30

Opiekunowie: R. Borowska, T.Bugaj

Za J.Rapę;

1 lekcja kl. 7b- uczniowie przychodzą na 8.55

2 lekcja kl. 7a- M.Maksymów

3 lekcja kl. 4a- B,Hajnowska

4 lekcja kl. 4c- M.Łagowska

5 lekcja kl. 6a- A.Banyś

6 lekcja kl. 4b- uczniowie zwolnieni do domu

7 lekcja kl. 5a- uczniowie zwolnieni do domu

8 lekcja kl. 5b- uczniowie zwolnieni do domu

31.05.2019r. /piątek/

Obchody 3 Maja- lekcja 3-4 /sala gimnastyczna/

Klasy 4-8 schodzą do sali gimnastycznej z nauczycielami

i są pod ich opieką.

Data dodania: 2017-01-12 21:28:01
Data edycji: 2019-06-16 21:23:21
Ilość wyświetleń: 8684

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button