Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wyniki Ogólnopolskich Olimpiad z Przyrody, Biologii i Geografii

Warszawa, 21.03.2019 r.

Serdecznie dziękujemy za współpracę i Panstwa zaangażowanie w przeprowadzenie
olimpiad przedmiotowych wsród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W ramach
podziekowania przygotowalismy dla wszystkich nauczycieli dyplomy poswiadczajace
zorganizowanie ponadprogramowych olimpiad.
W dalszej czesci tego opracowania znajduja sie wyniki zgłoszonych uczniów podzielone na
przedmioty oraz klasy. Ranking został przygotowany na podstawie uzyskanej przez uczniów
ilosci punktów z danego przedmiotu. Dla najlepszych olimpijczyków przyznano nastepujace
nagrody:
Miejsce 1: Grawerowany dyplom, nagroda ksia¿kowa
Miejsca 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody ksia¿kowe
Miejsca 6-10: Dyplomy laureata
Dodatkowo dla pozostałych uczestników zostały przygotowane dyplomy uznania za udział
w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej.
Ka¿da ze szkół, która zgłosiła powy¿ej 160 uczestników otrzymała ksiażke, która
wzbogaci zasoby szkolnej biblioteki.
Wszystkim uczestnikom olimpiad serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników
i zapraszamy na kolejna edycje. Szczegółów dotyczacych olimpiad nale¿y szukac na naszej
stronie internetowej www.olimpus.edu. pl.
Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych,
Z powa¿aniem,
Prezes oraz pracownicy
firmy Olimpus

ZASADY PUNKTACJI
1. Podstawe do oceny stanowiły wypełnione przez uczestników karty odpowiedzi.
2. Do ka¿dego pytania w olimpiadzie podane były cztery odpowiedzi, z których jedna była
prawidłowa.
3. Uczestnik za poprawnie udzielona odpowiedz otrzymywał 1 punkt, za błedna -1 punkt.
4. Zaznaczenie pola Brak odpowiedzi przy danym pytaniu oznaczało wstrzymanie sie
ucznia od udzielenia odpowiedzi. Uczen otrzymywał wówczas 0 punktów za dane
pytanie.
5. Stosujac powy¿sze zasady za jedno pytanie uczen maksymalnie mógł uzyskac 1 punkt, a
minimalnie -1 punkt.
6. Aby uniknac ujemnej ilosci punktów w ostatecznej klasyfikacji, przed przystapieniem do
sprawdzania olimpiady, ka¿dy uczestnik otrzymywał 30 punktów.
7. W zwiazku z powy¿szym uczen odpowiadajac na wszystkie pytania błednie uzyskał 0
punktów w koncowej klasyfikacji, a gdy odpowiedział na wszystkie pytania poprawnie
uzyskał 60 pkt.
8. Ka¿dy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezale¿nie od uzyskanego wyniku,
otrzymał dyplom uznania w olimpiadzie.
9. Za zajecie pierwszych miejsc przyznano grawerowane dyplomy oraz nagrody
ksia¿kowe.
10. Dla ka¿dego uczestnika zajmujacego miejsca od 2 do 5 przyznano dyplom laureata oraz
nagrode ksia¿kowa, natomiast za zajecie miejsca od 6 do 10 - dyplom laureata.
11. Przy przyznawaniu miejsc w ogólnej klasyfikacji honorowane były miejsca ex aequo.
12. W tescie przedmiotowym z chemii dla klasy III gimnazjum w pytaniu 18, fizyki dla klasy
III gimnazjum w pytaniu 27, fizyki dla klasy VII szkoły podstawowej w pytaniu 5,
geografii dla klasy V szkoły podstawowej w pytaniu 14, jezyka angielskiego dla klasy VII
szkoły podstawowej w pytaniu 17, jezyka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej
w pytaniu 22, matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej w pytaniu 25
i 26 oraz z matematyki dla klasy VII szkoły podstawowej w pytaniu 1 z powodu błedu
w druku nie mo¿na było udzielic poprawnej odpowiedzi lub było ich kilka.
13. Nawiazujac do punktu 12, organizator zdecydował o przyznaniu ka¿demu uczestnikowi,
bez wzgledu na odpowiedz, maksymalnej liczby punktów za w/w pytania.
14. Błednie wypełniona karta odpowiedzi nie mo¿e stanowic podstawy reklamacji, przy
czym organizator oswiadcza, ¿e dokonał wszelkich staran, aby odczytac niepoprawnie
wypełnione karty odpowiedzi.
Biologia - kl. 5
Lena Korycka 34 27 Dyplom uznania
Biologia - kl. 8
Karolina Guzowska 27 34 Dyplom uznania
Adrian Jaskot 20 41 Dyplom uznania
Szymon Jaróg 16 45 Dyplom uznania
Geografia - kl. 7
Igor Szerszunowicz 42 19 Dyplom uznania
Kaj Pomichter 16 45 Dyplom uznania
Przyroda - kl. 4
Miłosz Wojtowicz 56 5 Dyplom laureata, Nagroda książkowa
Mateusz Zych 47 14 Dyplom uznania
Joanna Markowicz 36 25 Dyplom uznania
Przyroda - kl. 6
Szymon Olechnowicz 59 2 Dyplom laureata, Nagroda książkowa
Maja Wojtowicz 55 6 Dyplom laureata
Krzysztof Ptak 54 7 Dyplom laureata
Marcel Żak 46 15 Dyplom uznania

Olimpus pragnie promować uczniów wykazujących zainteresowanie różnymi dziedzinami i
posiadających wszechstronną wiedzę. W związku z tym wybieramy Szkolnych Omnibusów.
Szkolnym Omnibusem zostaje uczeń, który łącznie ze wszystkich przedmiotów w których brał
udział, uzyskał największą sumę punktów.
Dodatkowo każdy uczeń, który łącznie ze wszystkich olimpiad w danej sesji zdobył 250 punktów
(szkoła podstawowa kl. IV i VI), 290 punktów (szkoła podstawowa kl. V) lub 380 punktów (szkoła
podstawowa kl. VII, VIII i gimnazjum), otrzyma specjalne wyróżnienie w postaci dyplomu
Omnibusa oraz atrakcyjną nagrodę książkową.
Poniżej znajduje się informacja z sumą punktów z olimpiad przedmiotowych w sesji zimowej, jaką
otrzymali Państwa uczniowie. Gratulujemy Szkolnym Omnibusom!

Szymon Olechnowicz 59
Miłosz Wojtowicz 56
Maja Wojtowicz 55
Krzysztof Ptak 54
Mateusz Zych 47
Marcel Żak 46
Igor Szerszunowicz 42
Joanna Markowicz 36
Lena Korycka 34
Karolina Guzowska 27
Adrian Jaskot 20
Szymon Jaróg 16
Kaj Pomichter 16
Szkolny Omnibus
Olimpus pragnie promować uczniów wykazujących zainteresowanie różnymi dziedzinami i
posiadających wszechstronną wiedzę. W związku z tym wybieramy Szkolnych Omnibusów.
Szkolnym Omnibusem zostaje uczeń, który łącznie ze wszystkich przedmiotów w których brał
udział, uzyskał największą sumę punktów.
Dodatkowo każdy uczeń, który łącznie ze wszystkich olimpiad w danej sesji zdobył 250 punktów
(szkoła podstawowa kl. IV i VI), 290 punktów (szkoła podstawowa kl. V) lub 380 punktów (szkoła
podstawowa kl. VII, VIII i gimnazjum), otrzyma specjalne wyróżnienie w postaci dyplomu
Omnibusa oraz atrakcyjną nagrodę książkową.
Poniżej znajduje się informacja z sumą punktów z olimpiad przedmiotowych w sesji zimowej, jaką
otrzymali Państwa uczniowie. Gratulujemy Szkolnym Omnibusom!
Szymon Olechnowicz 59
Miłosz Wojtowicz 56
Maja Wojtowicz 55
Krzysztof Ptak 54
Mateusz Zych 47
Marcel Żak 46
Igor Szerszunowicz 42
Joanna Markowicz 36
Lena Korycka 34
Karolina Guzowska 27
Adrian Jaskot 20
Szymon Jaróg 16

Kaj Pomichter 16

Data dodania: 2019-03-26 21:07:27
Ilość wyświetleń: 552

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej