Czcionka:

A+A-

Kontrast:

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW - ROK SZKOLNY 2018/2019

SZANOWNI RODZICE.

Niniejszym informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła postanowiła nie organizować grupowego ubezpieczenia NNW dla uczniów, tzw. NNW szkolne. Decyzja ta podyktowana była m. in. brakiem gwarancji swobody zawierania umów pomiędzy Rodzicem a Towarzystwo Ubezpieczeniowe (zgodnie z art. 353 Kodeksu Cywilnego), przepisami dot. ochrony danych. 

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły zawsze było dobrowolne.  Przypominamy, że Państwa dzieci na dotychczasowej polisie grupowej są ubezpieczone do 31 sierpnia 2018r..

Wszystkich chętnych rodziców zainteresowanych ubezpieczeniem indywidualnym, przed terminem pierwszych zebrań rodziców z wychowawcami, zapraszam do sekretariatu w celu zapoznania się ze złożonymi ofertami Towarzystw Ubezpieczeniowych.  Szczegółowe informacje będą również udzielone przez wychowawców w czasie wrześniowych spotkań.

Korzyści z organizowania indywidualnej oferty ubezpieczenia NNW:

Rodzic podpisując indywidualnie umowę będzie miał możliwość dostosowania pakietu i formy ubepieczenia do własnych potrzeb i kryteriów. 

Data dodania: 2018-08-28 16:35:18
Data edycji: 2018-08-28 17:08:42
Ilość wyświetleń: 607

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej