Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF w Szkole Podstawowej nr 3

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF w Szkole Podstawowej nr 3

„Dla każdego dziecka, dzieciństwo”, pod takim właśnie hasłem dnia 20 listopada 2019 r. odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 obchody 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF Polska (organizację humanitarną i rozwojową działającą na rzecz dzieci). Koordynatorem Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka był opiekun Samorządu Uczniowskiego - Adrian Banyś.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci oraz wspierają je w prawidłowym rozwoju. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu w wielu krajach  podejmowane są wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Ten wyjątkowy dzień był znakomitą okazją do uczczenia 30. rocznicy uchwalenia Konwencji - najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych oraz do podejmowania różnorodnych inicjatyw i działań, związanych nie tylko z prawami dziecka, ale także z jego potrzebami i problemami. Dzieciństwo jest kluczowym etapem dla rozwoju człowieka i każde dziecko powinno mieć zagwarantowane jak najlepsze warunki do rozwoju w tym czasie. Dlatego z okazji tego wyjątkowego dnia przemówiły dzieci, a dorośli wsłuchali się w ich głos.

Cała społeczność szkolna aktywnie włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka i zrealizowała ciekawe wydarzenia. Wspólne działania klas I-VIII zmierzały do zaznajomienia uczniów ze swoimi prawami. Wszystkie klasy wraz z wychowawcami poznały prawa dzieci na lekcjach w oparciu o przygotowane przez UNICEF scenariusze i materiały edukacyjne. Natomiast uczniowie kl. IV-VIII wykonali szereg rysunków oraz plakatów dotyczących praw widzianych ich oczami. Wszystkim tym działaniom towarzyszyła wystawa pod hasłem „Nasze prawa - ważna sprawa”, którą można było podziwiać na korytarzu szkoły.  Wszystkie przygotowane na tę okazję prace potwierdziły, iż prawa dzieci nie są uczniom obojętne i wspaniale rozumieją ich znaczenie.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami - Adrianem Banysiem i Agnieszką Markowicz, przygotował na tę uroczystość specjalne spotkanie z klasami, w czasie którego uczniowie zostali zaznajomieni z prawami dziecka opisanymi w poszczególnych Artykułach Konwencji. Swoją wiedzę na temat praw uczniowie poszerzyli także podczas „Dnia otwartych drzwi”, spotkań informacyjnych prowadzonych w oparciu o przygotowaną na tę okazję prezentację multimedialną. Zdobyta wiedza stała się punktem wyjścia do przeprowadzenia debaty wśród uczniów nt. „Czy znasz swoje prawa?”.

Dzieci są pełne pasji i zaangażowania, często kierują się wrażliwością oraz troską o drugiego człowieka. Kolor organizacji UNICEF symbolizuje jedność z młodymi ludźmi na całym świecie. Dlatego cała społeczność szkolna wzięła udział w akcji- na niebiesko #dlakażdegodziecka. Każdy pamiętał o kolorze niebieskim we wszelkich działaniach podejmowanych tego dnia np. ubiór, przystrojenie sal lekcyjnych, gazetek i korytarzy szkolnych.

W ramach podejmowanych działań pedagodzy zaproponowali uczniom liczne aktywności, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które nie tylko bawią, ale i ułatwiają uczenie się, nabywanie nowych kompetencji oraz komunikację. Dzieci poznały swoje prawa, korzystając m.in. z zasobów internetu, tablicy multimedialnej, jak także uczestnicząc w klasowych turniejach z wykorzystaniem quizów Kahoot przygotowanych przez UNICEF. Uczniowie wzięli również udział w zajęciach przeprowadzonych przez szkolnych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego pt. „Dla każdego dziecka, dzieciństwo” pod opieką Adriana Banysia.

Rodzice uczniów, w ramach „Dnia otwartego szkoły”, zostali także zapoznani przez wychowawców z Konwencją o prawach dziecka i znaczeniem obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, co pozwoliło na utrwalenie praw w świadomości dorosłych. Z kolei podejmowana przez uczniów aktywność wpłynęła pozytywnie na rozwój ich osobowości ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy. Ponadto gazetki szkolne wypełniły zapisy i informacje na ten temat, aby wszystkim dzieciom, jak również dorosłym, przypomnieć, że powinni tych praw zawsze przestrzegać, nie tylko w ustanowionym dniu - 20 listopada.

Koordynator obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka składa serdeczne podziękowania dla całej społeczności szkolnej za zaangażowanie w uroczystość z okazji 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF.

20 listopada to szczególna data, która powinna  szczególnie kierować naszą myśli ku dzieciom i ich prawom.

 

Adrian Banyś

 

Data dodania: 2019-11-26 13:45:48
Data edycji: 2019-11-26 13:53:12
Ilość wyświetleń: 983

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

''Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć''

                                                                                                          Jan Paweł II

 

 

''Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć''
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej