Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW/ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/ 2020

PRZEDMIOT/ EDUKACJA

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

ĆWICZENIA

TAK/NIE

KLASA I a

Edukacja wczesnoszkolna

E.Hryszkiewicz

B.Stępień

Elementarz odkrywców kl.I

Nowa Era

TAK

Język angielski

J.Heath R.Adlard

Hello Explorer 1

Nowa Era

TAK

Religia

W. Kubik SJ

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa 1

WAM

TAK /bez podręcznika/

KLASA Ib

Edukacja wczesnoszkolna

E.Hryszkiewicz

B.Stępień

Elementarz odkrywców kl.I

Nowa Era

TAK

Język angielski

J.Heath

R.Adlard

Hello Explorer 1

Nowa Era

TAK

Religia

W. Kubik SJ

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa 1

WAM

TAK /bez podręcznika/

KLASA IIa

Edukacja wczesnoszkolna

E.Hryszkiewicz

B.Stępień

Elementarz odkrywców kl.II

Nowa Era

TAK

Język niemiecki

O.Swarlova

Hallo Anna 2

LektorKlett

TAK

Religia

W. Kubik SJ

Kochamy Pana Jezusa 2

WAM

TAK

KLASA IIb

Edukacja wczesnoszkolna

E.Hryszkiewicz

B.Stępień

Elementarz odkrywców kl.II

Nowa Era

TAK

Język angielski

J.Heath

R.Adlard

Hello Explorer 2

Nowa Era

TAK

Religia

W. Kubik SJ

Kochamy Pana Jezusa 2

WAM

TAK

KLASA IIIa

Edukacja wczesnoszkolna

E.Hryszkiewicz B.Stępień

Elementarz odkrywców kl.III

Nowa Era

TAK

Język angielski

J.Heath

R.Adlard

Hello Explorer 3

LektorKlett

TAK

Religia

W. Kubik SJ

Przyjmujemy Pana Jezusa 3

WAM

TAK

KLASA IIIb

Edukacja wczesnoszkolna

E.Hryszkiewicz B.Stępień

Elementarz odkrywców kl.III

Nowa Era

TAK

Język angielski

J.Heath

R.Adlard

Hello Explorer 3

LektorKlett

TAK

Religia

W. Kubik SJ

Przyjmujemy Pana Jezusa 3

WAM

TAK

KLASA IVa

Język polski

A. Łuczak

Murdzek

Między nami dla kl. 4

GWO

TAK

Historia

B.Olszewska

W.Surdyk-Ferlsch

Wczoraj i dziś

Nowa Era

NIE

Język niemiecki

M.Materniak

H.Wachowska

Mach mit!1

PWN

TAK

Matematyka

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

Matematyka z plusem 4

GWO

TAK

Przyroda

M.Marko-Worłowska

E.Szlajfer

Tajemnice przyrody kl.4

Nowa Era

TAK

Muzyka

J.Górska-Guzik

Muzyka- podręcznik do szkoły podstawowej

OPERON

NIE

Plastyka

J.Lukas, Onas

Do dzieła!

Nowa Era

NIE

Technika

L.Labocki

Jak to dziala

Nowa Era

NIE

Informatyka

G.Koba

Teraz bajty- informatyka

MIGRA

NIE

Religia

ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak

Miejsca pełne BOGActw 4

JEDNOŚĆ

TAK

KLASA Va

Język polski

A.Łuczak, A.Murdzek

Między nami dla kl.5

GWO

TAK

Historia

G.Wojciechowski

Wczoraj i dziś

Nowa Era

NIE

Język niemiecki

M.Materniak

H.Wachowska

Mach mit!2

PWN

TAK

Matematyka

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

Matematyka z plusem 5

GWO

TAK

Geografia

R.Malarz

M.Szubert

Planeta Nowa 5

Nowa Era

NIE

Biologia

M.Sęktas

J.Stowarz

Puls życia

Nowa Era

TAK

Muzyka

J.Górska-Guzik

Muzyka- podręcznik do szkoły podstawowej

OPERON

NIE

Plastyka

J.Lukas, Onas

Do dzieła!

Nowa Era

NIE

Technika

L.Labecki

Jak to dziala

Nowa Era

NIE

Informatyka

G.Koba

Teraz bajty- informatyka

MIGRA

NIE

Religia

ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak

Spotkania uBOGAcające 5

JEDNOŚĆ

TAK

KLASA Vb

Język polski

Łuczak, Murdzek

Między nami dla kl.5

GWO

TAK

Historia

G.Wojciechowski

Wczoraj i dziś

Nowa Era

NIE

Język niemiecki

M.Materniak

H.Wachowska

Mach mit!2

PWN

TAK

Matematyka

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

Matematyka z plusem 5

GWO

TAK

Geografia

R.Malarz

M.Szubert

Planeta Nowa 5

Nowa Era

NIE

Biologia

M.Sęktas

J.Stowarz

Puls życia

Nowa Era

TAK

Muzyka

J.Górska-Guzik

Muzyka- podręcznik do szkoły podstawowej

OPERON

NIE

Plastyka

J.Lukas, Onas

Do dzieła!

Nowa Era

NIE

Technika

L.Labecki

Jak to dziala

Nowa Era

NIE

Informatyka

G.Koba

Teraz bajty- informatyka

MIGRA

NIE

Religia

ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak

Spotkania uBOGAcające 5

JEDNOŚĆ

TAK

KLASA Vc

Język polski

Łuczak, Murdzek

Między nami dla kl.5

GWO

TAK

Historia

G.Wojciechowski

Wczoraj i dziś

Nowa Era

NIE

Język niemiecki

M.Materniak

H.Wachowska

Mach mit!2

PWN

TAK

Matematyka

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

Matematyka z plusem 5

GWO

TAK

Geografia

R.Malarz

M.Szubert

Planeta Nowa 5

Nowa Era

NIE

Biologia

M.Sęktas

J.Stowarz

Puls życia

Nowa Era

TAK

Muzyka

J.Górska-Guzik

Muzyka- podręcznik do szkoły podstawowej

OPERON

NIE

Plastyka

J.Lukas, Onas

Do dzieła!

Nowa Era

NIE

Technika

L.Labecki

Jak to dziala

Nowa Era

NIE

Informatyka

G.Koba

Teraz bajty- informatyka

MIGRA

NIE

Religia

ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak

Spotkania uBOGAcające 5

JEDNOŚĆ

TAK

KLASA VIa

Język polski

A.Łuczak, A.Murdzek

Między nami dla kl.6

GWO

TAK

Historia

G.Wojciechowski

Wczoraj i dziś

Nowa Era

NIE

Język niemiecki

M.Materniak

H.Wachowska

Mach mit!3

PWN

TAK

Matematyka

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

Matematyka z plusem 6

GWO

TAK

Geografia

R.Malarz

M.Szubert

Planeta Nowa 6

Nowa Era

NIE

Biologia

M.Sęktas

J.Stowarz

Puls życia

Nowa Era

TAK

Muzyka

J.Górska-Guzik

Muzyka- podręcznik do szkoły podstawowej

OPERON

NIE

Plastyka

J.Lukas, Onas

Do dzieła!

Nowa Era

NIE

Technika

L.Labecki

Jak to dziala

Nowa Era

NIE

Informatyka

G.Koba

Teraz bajty- informatyka

MIGRA

NIE

Religia

ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak

Tajemnice BOGAtego życia 6

JEDNOŚĆ

TAK

KLASA VIb

Język polski

A.Łuczak, A.Murdzek

Między nami dla kl.6

GWO

TAK

Historia

G.Wojciechowski

Wczoraj i dziś

Nowa Era

NIE

Język niemiecki

M.Materniak

H.Wachowska

Mach mit!3

PWN

TAK

Matematyka

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

Matematyka z plusem 6

GWO

TAK

Geografia

R.Malarz

M.Szubert

Planeta Nowa 6

Nowa Era

NIE

Biologia

M.Sęktas

J.Stowarz

Puls życia

Nowa Era

TAK

Muzyka

J.Górska-Guzik

Muzyka- podręcznik do szkoły podstawowej

OPERON

NIE

Plastyka

J.Lukas, Onas

Do dzieła!

Nowa Era

NIE

Technika

L.Labecki

Jak to dziala

Nowa Era

NIE

Informatyka

G.Koba

Teraz bajty- informatyka

MIGRA

NIE

Religia

ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak

Tajemnice BOGAtego życia 6

JEDNOŚĆ

TAK

KLASA VIIa

Język polski

Łuczak, Murdzek

Między nami dla kl.7

GWO

TAK

Historia

G.Wojciechowski

Wczoraj i dziś

Nowa Era

NIE

Język niemiecki

E.Reymart

A.Sibiga

Kompass Team2

PWN

TAK

Matematyka

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

Matematyka z plusem 7

GWO

NIE

Język angielski

C.McBeth

New Voices 1

Macmillan

NIE

Muzyka

J.Górska-Guzik

Muzyka- podręcznik do szkoły podstawowej

OPERON

NIE

Plastyka

J.Lukas, Onas

Do dzieła!

Nowa Era

NIE

Geografia

R.Malarz

M.Szubert

Planeta Nowa 7

Nowa Era

TAK

Informatyka

G.Koba

Teraz bajty- informatyka

MIGRA

NIE

Biologia

M.Jefimow

Puls życia

Nowa Era

TAK

Chemia

J.Kulawik

M.Litwin

Chemia Nowej Ery

Nowa Era

NIE

Fizyka

B.Sagnolska

M.Rozenbajger

Swiat fizyki

WSiP

NIE

Religia

ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa 7

JEDNOŚĆ

NIE

KLASA VIIIa

Język polski

A.Łuczak, A.Murdzek

Między nami dla kl.8

GWO

TAK

Historia

J.Kaczkow

A.Laszkiewicz

Wczoraj i dziś

Nowa Era

TAK

Język niemiecki

E.Reymart

A.Sibiga

Kompass Team3

PWN

TAK

Matematyka

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

Matematyka z plusem 8

GWO

TAK

Język angielski

K.S. Bilsborough

New Voices 2

Macmillan

NIE

Wiedza o społeczeństwie

I.Janicka

A.Janicki

Dzis i jutro

Nowa Era

NIE

Edukacja dla bezpieczeństwa

J.Słoma

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

NIE

Geografia

R.Malarz

M.Szubert

Planeta Nowa 8

Nowa Era

NIE

Informatyka

G.Koba

Teraz bajty- informatyka

MIGRA

NIE

Biologia

M.Jefimow

Puls życia

Nowa Era

NIE

Chemia

J.Kulawik

M.Litwin

Chemia Nowej Ery

Nowa Era

NIE

Fizyka

B.Sagnolska

M.Rozenbajger

Swiat fizyki

WSiP

NIE

Religia

ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi 8

JEDNOŚĆ

NIE

KLASA VIIIb

 

Język polski

A.Łuczak, A.Murdzek

Między nami dla kl.8

GWO

TAK

Historia

J.Kaczkow

A.Laszkiewicz

Wczoraj i dziś

Nowa Era

TAK

Język niemiecki

E.Reymart

A.Sibiga

Kompass Team3

PWN

TAK

Matematyka

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

Matematyka z plusem 8

GWO

TAK

Język angielski

K.S. Bilsborough

New Voices 2

Macmillan

NIE

Wiedza o społeczeństwie

I.Janicka

A.Janicki

Dzis i jutro

Nowa Era

NIE

Edukacja dla bezpieczeństwa

J.Słoma

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

NIE

Geografia

R.Malarz

M.Szubert

Planeta Nowa 8

Nowa Era

NIE

Informatyka

G.Koba

Teraz bajty- informatyka

MIGRA

NIE

Biologia

M.Jefimow

Puls życia

Nowa Era

NIE

Chemia

J.Kulawik

M.Litwin

Chemia Nowej Ery

Nowa Era

NIE

Fizyka

B.Sagnolska

M.Rozenbajger

Swiat fizyki

WSiP

NIE

Religia

ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi 8

JEDNOŚĆ

NIE

 

Data dodania: 2018-10-11 14:43:37
Data edycji: 2019-09-12 18:53:44
Ilość wyświetleń: 1465

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button