Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 3

Semestr I -  rok szkolny 2018/2019

 

 • W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował następujące przedsięwzięcia:

 

 1. 03.09.2018r.

Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły wraz z opiekunem oraz uczniów kl. VII a i VII b w obchodach „79. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej”. Uroczystość odbyła się pod „Pomnikiem Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego” w Bolesławcu.

 

 1. 17.09.2018r.

Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły wraz z opiekunem w „Marszu Pamięci” poświęconym Polakom zesłanym na Sybir. Uroczystość odbyła się pod pomnikiem „W hołdzie Polskim Męczennikom Syberii oraz Pomordowanym w Katyniu i Łagrach” na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu.

 

 1. 21.09.2018r.

Udział uczniów klas VII  i VIII  wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego – panem Adrianem Banysiem w uroczystości z okazji zakończenia 2-letniej działalności Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec. Spotkanie odbyło się w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” w Bolesławcu.

 

 1. 05.09.2018r.

Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły wraz z opiekunem w uroczystej mszy świętej z okazji obchodów „Święta Szkoły Podstawowej nr 4” w Bolesławcu.

 

 1. 11.10.2018r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego przez Komisję Wyborczą wśród uczniów kl. IV-VIII na rok szkolny 2018/2019.

Najwięcej głosów zdobyła uczennica klasy 7bMaja Sądaj, która została przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

 

Maja Sądaj – przewodnicząca

Oskar Rak – zastępca

Szymon Olechnowicz – sekretarz

Marta Ożogowska – dział rozrywki

Lena Nikodem – dział nauki

Adam Bochenek – dział informacji

Lena Korycka – dział akcji społecznych

Alicja Burdukiewicz – dział wolontaryjny

 

 1. 12.10.2018r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów na opiekuna Samorządu Uczniowskiego przez Komisję Wyborczą na rok szkolny 2018/2019.

Pan Adrian Banyś zdobywając najwięcej głosów wśród uczniów kl. IV-VIII został ponownie opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Razem z nim funkcję drugiego opiekuna SU pełni pani Joanna Menegoni-Skrętowska.

 

 1. 09.11.2018r.

Udział Samorządu Uczniowskiego, jak także Pocztu Sztandarowego i Flagowego Szkoły w uroczystych obchodach z okazji „100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę”.

W tym wyjątkowym dniu wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły nosili przypięte biało-czerwone kotyliony, natomiast sale lekcyjne i korytarze szkolne udekorowane były w biel oraz czerwień. Okna szkoły w piękny i wyrazisty sposób eksponowały symbol flagi narodowej widocznej z zewnętrznej części budynku. Przed częścią artystyczną nastąpiła część oficjalna - został wprowadzony sztandar szkoły wraz z pocztem flagowym. O godzinie 11.11 wspólnie odśpiewano wszystkie zwrotki hymnu państwowego i wciągnięto flagę na maszt. Natomiast po odśpiewaniu hymnu szkoły uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Nasza Niepodległa, ta co nie zginęła....”, obejmujący treści historyczne, zawarte w ilustracji słowno-muzycznej.

 

 1. 09.11.2018r.

Zorganizowanie konkursu plastycznego pt. „Nasza Niepodległa” wśród uczniów kl. I-VIII.

W czasie uroczystości z okazji „100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę”, opiekun Samorządu Uczniowskiego - Adrian Banyś, ogłosił wyniki konkursu prac plastycznych uczniów szkoły. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Aleksander BociekLena KoryckaMiłosz WojtowiczMilan Junak i Zuzanna Błotna. Uczniowie otrzymali dyplomy i upominki w postaci nagród książkowych oraz kalendarzy. Gratulacje złożyli również Kornel Filipowicz - zastępca prezydenta miasta i Dorota Basiak - dyrektor szkoły. Prace plastyczne uczniów przedstawiające historię naszej Ojczyzny zostały wyeksponowane zarówno w szkole, jak również przed budynkiem placówki w ramach wystawy pt. „100 lat Niepodległej. Zaprezentowano także daty szczególnie ważne w historii Polski. Podkreśliło to jeszcze bardziej podniosłą symbolikę tego dnia i radość świętowania.

 

 1. 11.11.2018r.

Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły wraz z opiekunem w obchodach „100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę”

Dnia 11 listopada 2018 r. w Bolesławcu odbyły się obchody z okazji „100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Udział w uroczystych obchodach wzięła także delegacja Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej nr 3 w składzie: Wojciech Bochenek, Maja Sobków i Patrycja Hałuza, dyrektor szkoły - Dorota Basiak oraz opiekun pocztu - Adrian Banyś.

 

 10.  22.11.2018r.

Udział Samorządu Uczniowskiego w obchodach „Dnia Świętego Marcina” w szkole.

Projekt „Dzień Świętego Marcina” zorganizował Samorząd Uczniowski oraz nauczyciele języka niemieckiego: Adrian Banyś oraz Joanna Menegoni-Skrętowska wraz z nauczycielką religii – Haliną Rudzik. W uroczystości brała udział cała społeczność uczniowska, grono pedagogiczne oraz rodzice, którzy przygotowali na tę uroczystość rogaliki.

Uczniowie klas starszych przygotowali na tę uroczystość specjalne spotkanie z klasami I-III, w czasie którego zaznajomili uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z życia św. Marcina zarówno w języku polskim jak i niemieckim. Natomiast Samorząd Uczniowski przybliżył uczniom naszej szkoły historię oraz postać św. Marcina wykonując plakat wraz z przydatnym słownictwem w języku niemieckim. Uczniowie kl. IV-VIII zostali także zaznajomieni tego dnia z historią o św. Marcinie oraz tradycjami i zwyczajami związanymi z tym świętem.

W tym roku szkolnym, według legendy o św. Marcinie, który podzielił się swym płaszczem z żebrakiem - zebrane fundusze zostały przekazane przez Radę Rodziców na środki dydaktyczne dla uczniów szkoły, a także na pomoc dla dzieci z Afryki.

 

 11.  22.11.2018r.

Przeprowadzenie akcji „Papieskie dzieło misyjne dzieciom” - zbiórka pieniędzy w ramach projektu „Dzień Świętego Marcina” przez Samorząd Uczniowski i uczniów szkoły na pomoc dla dzieci z Afryki.

 

 12.  26.11.2018r.

Zorganizowanie przez Samorząd Uczniowski dyskoteki z okazji „Andrzejek wraz z udziałem opiekunów SU: Adrianem Banysiem i Joanną Menegoni-Skrętowską oraz wychowawcami i uczniami kl. IV-VIII.

Uczniowie przygotowali specjalnie na tą okazję wiele ciekawych wróżb andrzejkowych, jak także przebrań. W czasie dyskoteki każdy mógł wziąć udział w poszczególnych grach i zabawach integracyjnych.

 

 13.  16-28.11.2018r.

Zorganizowanie akcji „Serdeczna paczka” związanej z przygotowaniem paczek świątecznych dla mieszkańców Zbaraża (Ukraina).

Każdy kto pragnął dołączyć do przygotowania świątecznych paczek mógł zrobić kartki świąteczne z życzeniami, przynieść czekolady, słodycze lub trwałą żywność – makaron, ryż, kawę, herbatę, konserwy i inne produkty. Delegacja z Bolesławca pojechała do Zbaraża, aby 16 grudnia spotkać się z polskimi rodzinami w kościele katolickim oraz w dniach 17-18 grudnia z młodzieżą ze szkół, która w październiku gościła w Bolesławcu.

 

 14.  07-19.12.2018r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „Mój kalendarz adwentowy – mein Adventskalender”.

W grudniu odbył się szkolny konkurs z języka z języka niemieckiego „Mój kalendarz adwentowy – mein Adventskalender”. W konkursie udział wzięli uczniowie z kl. IV-VI. Celem konkursu było: rozbudzanie w uczniach zainteresowania kulturą oraz językiem niemieckim, rozwijanie kreatywności oraz otwartości na inną kulturę, zapoznanie z bożonarodzeniowymi tradycjami w krajach niemieckojęzycznych, zwiększenie umiejętności oraz kompetencji językowych oraz rozwijanie talentów plastycznych wśród uczniów.

1 miejsce w konkursie zajęła uczennica kl. IVc – Oliwia Łagowska2 miejsce zajęli: uczennica kl. VIa – Maja Wojtowicz oraz uczeń kl. IVb – Miłosz Wojtowicz. Natomiast 3 miejsce w konkursie zajęły: uczennica kl. IVc – Joanna Markowicz oraz uczennica kl. VIa – Weronika Czopko. Wyróżnienie otrzymała uczennica kl. VIa – Magdalena Kalita. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki w postaci kalendarzy oraz pomocy dydaktycznych do skutecznej nauki języka niemieckiego.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone przez pana Adriana Banysia dnia 19.12.2018r. w czasie uroczystości z okazji jasełek szkolnych. 

 

 • W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował także następujące zadania:

 

- pomoc i udział w inauguracji rozpoczęcia roku szkolnego,

 

- opracowanie i zatwierdzenie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny,

 

- powołanie Rady Wolontariatu wśród uczniów kl. IV-VIII,

 

- przygotowanie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego w szkole oraz ciągła aktualizacja ogłoszeń o bieżących sprawach przez cały I semestr szkolny, także na stronie internetowej szkoły (wraz z relacją zdjęciową),

 

- dbanie o promocję szkoły poprzez przesyłanie poszczególnych informacji oraz sprawozdań związanych z udokumentowaniem działalności Samorządu Uczniowskiego oraz społeczności szkolnej (opartej o relację zdjęciową) do mediów społecznościowych,

 

- działalność „Klubu Lidera” (wzajemna pomoc wśród uczniów szkoły),

 

- pomoc w organizacji apelu z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” oraz uroczystości pasowania na ucznia klasy pierwszej,

 

- pomoc w organizacji jasełek szkolnych oraz kiermaszu bożonarodzeniowego,

 

- wypełnienie ankiety skierowanej do opiekunów i zarządów samorządów uczniowskich, która miała na celu utworzenie publikacji zawierającej analizę stanu obecnego oraz dobre praktyki i rekomendacje na przyszłą działalność samorządów uczniowskich w Polsce,

 

- sporządzenie sprawozdania podsumowującego działania Samorządu Uczniowskiego w I semestrze.

 

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami składa serdeczne podziękowania dla całej społeczności szkolnej za zaangażowanie oraz pomoc w pracach Samorządu w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Adrian Banyś

Joanna Menegoni-Skrętowska

 

 

 

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 3

Semestr II -  rok szkolny 2018/2019

 

 • W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował następujące przedsięwzięcia:

 

 

 1. 11-14.02.2019r.

Z okazji „Walentynek” Samorząd Uczniowski zorganizował „Pocztę Walentynkową” dla uczniów kl. IV-VIII. W określonym czasie Samorząd zbierał od uczniów kartki walentynkowe, a następnie dnia 14.02.2019r. rozdawał je w klasach przez specjalnych posłanników.

 

 1. 20.03.2019r.

Udział Samorządu Uczniowskiego w nocy historycznej pt. „Pociąg do historii – Od Legionów do Polskiego Państwa Podziemnego”. Organizatorami wydarzenia był zespół nauczycieli od wychowania do wartości oraz kształtowania postaw patriotycznych uczniów.

 

Uczniowie kl. IV-VIII w czasie nocy historycznej mieli możliwość obejrzenia filmu dokumentalnego wprowadzającego w temat nocy historycznej, zbudowania biwaku – obozowiska dla oddziału, przeprowadzenia „bitwy na poduszki”, wykonania plakatu z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń historycznych omawianych w tym dniu. Podczas spotkania miał miejsce wspólny posiłek i śpiewanie pieśni patriotycznych. Na zakończenie każdy oddział złożony z kilkuosobowej drużyny uczniów otrzymał dyplomy.

 

 1. 27.03.2019r.

Dnia 27 marca 2019 r. w naszej szkole odbyły się wybory na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec VIII kadencji. 

 

Kandydującymi osobami na radnych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec VIII kadencji były: Maja Sądaj – uczennica kl. 7b i Iga Tur – uczennica kl. 7b.

 

W związku z tym, że liczba kandydatów była równa ilości mandatów przypadających na dany okręg, wybory przybrały formę plebiscytu – dlatego uczniowie kl. IV-VIII oddali swoje głosy poparcia zarówno na Maję jak i Igę, aby nasza szkoła była reprezentowana przez dwóch przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie Miasta Bolesławiec VIII kadencji.

 

Na koniec Komisja Wyborcza otworzyła urnę, podliczyła głosy, sporządziła protokół i przekazała wyniki z przeprowadzonych tego dnia wyborów do Urzędu Miasta do Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta w Bolesławcu.

 

Wyniki wyborów: Maja Sądaj - 165 oddanych głosów, Iga Tur - 165 oddanych głosów

 

O prawidłowy przebieg wyborów zadbali uczniowie kl. VII-VIII, wchodzący w skład Okręgowej Komisji Wyborczej dla okręgu wyborczego nr 3 w SP nr 3 w Bolesławcu:

Z-ca przewodniczącego – Przemysław Biernat,

Członek – Kaj Pomichter,

Członek – Karolina Guzowska,

Członek – Patrycja Hałuza.

 

 1. 05.06.2019r.

 

Udział Samorządu Uczniowskiego w „Rodzinnym Śpiewaniu” - przedsięwzięciu mającym na celu kultywowanie tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej. Uroczystość odbyła się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu. Organizatorami wydarzenia był zespół nauczycieli od wychowania do wartości oraz kształtowania postaw patriotycznych uczniów: Melania Balińska, Małgorzata Maksymów, Agnieszka Orawiec, Adrian Banyś.

 

Głównym celem „Rodzinnego Śpiewania” była popularyzacja różnorodnych pieśni przejawiających nuty patriotyzmu. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło także uczniów bolesławieckich szkół. We wspólnym śpiewaniu uczestniczyli również harcerze z bolesławieckiego hufca im. Szarych Szeregów.

 

Śpiewane utwory stanowiły piękną lekcję polskiej historii, wzruszyły wszystkich zgromadzonych. Czas wolny przeznaczony był na rekreacyjno-sportowe rozgrywki oraz pogadanki i zajęcia z drużyną harcerską. Natomiast, aby harcerskiej i partyzanckiej tradycji stało się zadość, to uwieńczeniem kilkugodzinnej uroczystości było ognisko wraz z poczęstunkiem.

 

 1. 07.06.2019r.

 

Udział Samorządu Uczniowskiego w „Dniu Sportu”.

 

Rywalizacja kl. IV-VIII przebiegała w poszczególnych konkurencjach sportowych: rzut do kosza, bieg na dystansie 60m., skakanka, unihokej, piłka nożna. Celem imprezy było: integracja środowiska nauczycieli i uczniów oraz propagowanie zasady fair play w sporcie. 

 

 

 

 • W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 Poczet Sztandarowy Szkoły wraz z opiekunami uczestniczył w poszczególnych przedsięwzięciach:

 

 1. 04.03.2019r.

Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły wraz z opiekunami: Adrianem Banysiem i Joanną Menegoni-Skrętowską, w uroczystym spotkaniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzejem Dudą. Głowa państwa spotkała się z mieszkańcami Bolesławca w hali Szkoły Podstawowej nr 1.

 

 1. 14.03.2019r.

Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły oraz Pocztu Flagowego Szkoły w apelu z okazji „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Celem apelu było kształtowanie postaw patriotycznych oraz upowszechnianie wiedzy wśród uczniów o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski.

 1. 02.05.2019r.

Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły w obchodach „Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dnia 2 maja 2019 r. o godz. 12.00 na bolesławieckim rynku odbyły się obchody z okazji „Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”. Udział w obchodach „Święta Flagi” wzięła także delegacja Pocztu Sztandarowego Szkoły w składzie: Wojciech BochenekMaja Sobków i Alicja Burdukiewicz oraz opiekun pocztu – Adrian Banyś.

Celem uroczystości było przybliżenie znaczenia „Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”, kształtowanie postaw patriotycznych, poszerzenie zainteresowań problematyką patriotyzmu – bycia patriotą.

 

 1. 03.05.2019r.

Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły w obchodach „228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

Dnia 3 maja 2019 r. o godz. 11.30 w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu odbyła się uroczysta Msza Święta w Intencji Ojczyzny w „228. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja” - z udziałem pocztów sztandarowych oraz Miejskiej Orkiestry Dętej „Bolesławiec”. Natomiast o godz. 12.45 pod pomnikiem „100-lecia Odzyskania Niepodległości” odbył się uroczysty apel  w asyście 23 Śląskiego Pułku Artylerii, Miejskiej Orkiestry Dętej „Bolesławiec” oraz pocztów sztandarowych.

Udział w czasie trwania uroczystych obchodów wzięła także delegacja Pocztu Sztandarowego Szkoły w składzie: Wojciech BochenekMaja Sobków i Alicja Burdukiewicz oraz opiekun pocztu – Adrian Banyś.

Celem uroczystości było przybliżenie znaczenia obchodów „228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja”, kształtowanie postaw patriotycznych, poszerzenie zainteresowań problematyką patriotyzmu – bycia patriotą.

 

 1. 08.05.2019r.

„Dzień Zwycięstwa” – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 oddali hołd naszym bohaterom.

Z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej pod Pomnikiem Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego uczczono pamięć tych, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny. Uroczystość upamiętniająca „Dzień Zwycięstwa” odbyła się 8 maja 2018r.

W uroczystości uczestniczyła także delegacja Pocztu Sztandarowego Szkoły wraz z opiekunem: Małgorzatą Maksymów. Uczniowie szkoły oddali hołd naszym bohaterom oraz złożyli wiązanki kwiatów.

 

 1. 16.05.2019r.

Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły oraz Pocztu Flagowego Szkoły w apelu z okazji „Święta Szkoły”.

 

Apel z okazji „Święta Szkoły” zgromadził całą społeczność szkoły, przedstawicieli Rady Rodziców oraz byłych pracowników szkoły. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i wciągnięciu flagi państwowej na maszt został odśpiewany hymn Polski.

Po części oficjalnej uczniowie szkoły zaprezentowali widowisko słowno – muzyczne  pod tytułem "BÓG – HONOR – OJCZYZNA". Do wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy uroczystości. 

 

 1. 31.05.2019r.

Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły oraz Pocztu Flagowego Szkoły w apelu z okazji „Konstytucji 3 Maja”. Tego dnia uczniowie kl. IV-VIII wraz z nauczycielami wzięli udział w turnieju o „Konstytucji 3 Maja”. 

 

 1. 18.06.2019r.

Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły oraz Pocztu Flagowego Szkoły w apelu z okazji „Zakończenia roku szkolnego 2018/2019”.

 

 • W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował następujące zadania:

 

- przygotowanie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego w szkole oraz ciągła aktualizacja ogłoszeń o bieżących sprawach przez cały II semestr szkolny, także na stronie internetowej szkoły (wraz z relacją zdjęciową),

 

- dbanie o promocję szkoły poprzez przesyłanie poszczególnych informacji oraz sprawozdań związanych z udokumentowaniem działalności Samorządu Uczniowskiego oraz społeczności szkolnej (opartej o relację zdjęciową) do mediów społecznościowych,

 

- współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Bolesławiec – udział w cyklicznych spotkaniach Młodzieżowej Rady Miasta,

 

- pomoc w organizacji poszczególnych apeli i przedsięwzięć szkolnych (m.in. „Święta Szkoły”, „Rodzinnego Śpiewania”, „Festiwalu TIK – Dnia z TIK-iem”),

 

- działalność „Klubu Lidera” (wzajemna pomoc wśród uczniów szkoły),

 

- udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam” związanej z motywacją uczniów do czytania,

- przeprowadzenie pogadanek w kl. IV-VIII na temat „Bezpiecznych wakacji”,

- sporządzenie sprawozdania podsumowującego działania SU w II semestrze.

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami składa serdeczne podziękowania dla całej społeczności szkolnej za zaangażowanie oraz pomoc w pracach Samorządu w II semestrze roku szkolnego 2018/2019.

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Adrian Banyś

Joanna Menegoni-Skrętowska

 

Data dodania: 2018-06-07 11:23:31
Data edycji: 2019-09-02 17:40:07
Ilość wyświetleń: 1043

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button