Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Ogólnopolski Konkurs Poznajemy Ojcowiznę 2019

Ogólnopolski  Konkurs  Poznajemy Ojcowiznę 2019

Konkurs organizowany jest od początku lat 90-tych XX wieku przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK oraz redakcję „Poznaj swój kraj”. Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania Ziemi Ojczystej.

„Poznajemy Ojcowiznę” jest więc konkursem projektów uczniowskich, które można przygotowywać w czasie zajęć z edukacji regionalnej. Jako podsumowanie, prace zbiorowe czy indywidualne można zgłosić do konkursu. Dla wielu są to pierwsze w życiu publikacje o charakterze krajoznawczym. Zachęcające do dalszego poznawania i opisywania Polski.
Forma konkursu pozwala na rozbudzanie pasji w młodych ludziach do pięknego pisania o swoim rodzinnym kraju.

Regulamin określa 8 głównych kierunków dla wykonania prac, są to:
1. Mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska.
2. Dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje.
3. Historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe.
4. Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju.
5. Moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo - turystyczne.
6. Nasza szkoła, historia i tradycje SKKT - PTTK w mojej szkole.
7. Moja Ojcowizna - jej miejsce w Polsce i Europie.
8. Losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju.
Przedstawiona tematyka opracowań jest tematyką proponowaną i nie ma obowiązku ograniczania się do niej.

Terminy zgłaszania prac na poszczególne etapy konkursu:

etap szkolny – do 1 grudnia                                                                                                                           

etap powiatowy (oddziałowy) – do 15 stycznia                                                                                                 

etap wojewódzki – do 1 marca                                                                                                                                  

etap centralny – do 31 marca

Odpowiedzialna Bożena Oleksiuk-Rokoszna

Data dodania: 2019-09-24 19:17:38
Data edycji: 2019-10-06 22:00:03
Ilość wyświetleń: 202

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej