Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Konkurs z j.angielskiego dla kl. II.

Konkurs Języka Angielskiego dla Klas II


Regulamin Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla Klas II

 

I . Cele konkursu:

  • angielskiego uczniów klas II, 
  • rozwijanie wiary we własne możliwości.
  • popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej,
  • rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka II. Organizator konkursu:

Patrycja Kasperek – nauczyciel języka angielskiego

 

III Termin konkursu :
29 października 2018 godz. 8.55 (druga godzina lekcyjna)
(sala lekcyjna)

 

IV Warunki uczestnictwa:

  • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie ucznia do nauczyciela języka angielskiego do dnia 26 października 2018 r.
  • udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu przez uczestników

V Zakres programowy

Zakres konkursu dostosowany jest do norm programowych obowiązujący II klasę Szkoły Podstawowej. Czas trwania konkursu wynosi 45 minut. Test składa się z zadań zamkniętych z jedną lub kilkoma prawidłowymi odpowiedziami i zadań otwartych. Punkt przyznawany jest w przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej poprawnej odpowiedzi. Jeżeli uczestnik zaznaczył chociaż jedną błędną odpowiedź nie otrzymuje punktu.

Patrycja Kasperek

Data dodania: 2018-10-13 14:58:57
Data edycji: 2018-10-13 15:00:08
Ilość wyświetleń: 161

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button