Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Wystawianie duplikatów legitymacji

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ na podstawie Zarządzenia  nr 1/2007 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr3 w Bolesławcu z dnia 03.01.2007r.

 

Pierwsza legitymacja szkolna ( po przyjęciu ucznia do szkoły ) wydawana jest nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty za sprostowanie legitymacji szkolnej ( zmiana adresu, nazwiska ).

 

Duplikat legitymacji wydaje się gdy dokument ulegnie zagubieniu, kradzieży lub zniszczeniu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej ( na wniosek osoby zainteresowanej ) pobiera się opłatę, w wysokości opłaty skarbowej równej kwocie ustalonej jak  za poświadczenie własnoręczności podpisu – 9 zł (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 lipca 2007 r. (Dz. U.  nr 140 poz. 987 z dnia 3 sierpnia 2007 r.)

 

 

Opłata za nową  legitymację – 9 zł

 

Szkoła Podstawowa nr3

59-700 Bolesławiec, ul. Ceramiczna 5

 

Wpłata na konto nr : 45 1020 2137 0000 9302 0046 5716

 

Tytuł wpłaty: za duplikat legitymacji szkolnej

 

Należy dostarczyć aktualne zdjęcie z opisem 
( imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania ) oraz dowód wpłaty.

Kalendarz

Konkursy

Lista konkursów
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button