Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Przetarg

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BOLESŁAWCU ogłasza przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki przy ul. Ceramicznej 5 w Bolesławcu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

 

1. Opis nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na miesięczną stawkę czynszu.

Przeznaczony do oddania w najem lokal użytkowy znajduje się w budynku przy ul. Ceramicznej 5 w Bolesławcu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec nieruchomość jest przeznaczona na usługi oświaty i przeznaczenie uzupełniające: działalność nieuciążliwa, w tym obsługa stołówki szkolnej. Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 

2. Opis lokalu:

Pomieszczenie o łącznej powierzchni 42,9 m2, składa się z pomieszczeń:

- magazynu zasobów-3 m2

- magazyn mycia termosów -4,7 m2

- przygotowalnia wstępna – 4,5 m2

- zmywalnia naczyń – 7,6 m2

- Wydawalnia posiłków - 8,5 m2

- szatni personelu - 4,6 m2

- korytarz – 7,6 m2

- WC – personelu - 2,4 m2

Lokal posiada ogrzewanie , pod liczniki wody , energii elektrycznej  i  osobne wejście .

 

3. Przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania:

Lokal przeznaczony na prowadzenie stołówki – wydawanie posiłków gotowych z możliwością świadczenia usług dla ludności w tym zakresie.

Najemca zostanie wyłoniony w drodze przetargu na miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej. Minimalne stawki czynszu określone są w Zarządzeniu nr 487/2010 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 grudnia 2010r.

 

4. Termin zagospodarowania lokalu:

Do 02.01.2015r.po podpisaniu umowy.

 

5. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Na wysokość opłat składają się : wylicytowana stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, opłaty za media i amortyzacja sprzętu będącego na wyposażeniu stołówki.

 

6. Termin wnoszenia opłat

Opłaty wnosi się na konto bankowe wynajmującego tj. Szkoły Podstawowej Nr3 w Bolesławcu ul. Ceramiczna 5    do 20-stego każdego miesiąca .

 

7. Zasady aktualizacji opłat:

Zgodnie z treścią zapisów w umowie najmu.

 

8. Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi  1,72 zł ( słownie : jeden złoty 72/100 )

 

9. Przetarg odbędzie się  16.12.2014r. o godz. 10.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr3  w Bolesławcu ul. Ceramiczna 5

Osoby wyrażające chęć  obejrzenia lokalu mogą zgłosić się w godz. 9-10 do sekretariatu szkoły 
tel. 75 734 84 72.

 

Treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej: www.sp3.boleslawiec.pl

 

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dyrektor Szkoły

Barbara Dąbrowska-Bugaj

 

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć"

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button